Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Vatten

Vatten kan symbolisera fitnah [prövningar och motgångar].

 [Baghawi]

Grumligt vatten tyder på bekymmer och motgångar, eller så kan det tyda på en tyrannisk ledare.

Ser man att man tvättar sig i grumligt vatten och sedan går ut från det så symboliserar det att bli av med bekymmer.

Att se sig dricka grumligt vatten symboliserar sjukdom.

Att se grumligt vatten rinna in i ens hem och orsaka skada, symboliserar att man kommer att skadas av en fiende.

Stoppar man tillförseln av vatten upphör skadan.

Att gå in i stillastående vatten och sedan inte kunna gå ut sägs tyda på fångenskap.

Att se sig dricka rent vatten tyder på ett rent levebröd, ju renare vatten desto renare levebröd.

Att dricka eller tvätta sig med rent vatten tyder också på ett lyckligt liv.

Det kan också tyda på bot från sjukdomar.

Att se sig hamna i rent vatten tyder på att man kommer få lycka och välsignelser.

Att se sig spegla sitt ansikte i rent vatten som man gör med en spegel tyder på att man kommer att få mycket gott.

Saltvatten och stillastående vatten symboliserar brist i ens levebröd.

Att gå in i forsande/rinnande vatten symboliserar att man kommer resa.

Varmvatten tyder på straff.

Drömmer man att det är natt, kan varmvatten symbolisera rädsla för djinner.

Dricker man vattnet eller tvättar sig med varmvatten på natten kan det tyda på motgångar.

Beskt vatten symboliserar en bitter tillvaro.

Att se sig hälla vatten på en plats där det gynnar tyder på att man kommer att spendera pengar på något nyttigt.

Häller man det där det inte gynnar tyder det på slöseri.

Gulaktigt vatten tyder på sjukdom för den som dricker det.

Grönt/grönaktigt vatten tyder på en långvarig sjukdom eller motgångar i livet.

Svart vatten tolkas bara negativt.

Den som ser sig dra upp svart vatten från en brunn kommer att gifta sig med en kvinna det inte finns något gott i.

Att dricka svart vatten betyder att man kommer förlora synen.

Att se sig drunkna i rent vatten tyder på att man kommer omges av mycket pengar.

Att se sig som att man flyter på vattnet och ibland dyker symboliserar att man kommer drunkna i värdsliga angelägenheter.

Vatten som försvinner ner i jorden symboliserar att ens goda tillstånd kommer att ändras.

[Abu Taher]

Ibn Sirin brukade säga att vatten i drömmen är fitnah och svåra prövningar i ens religion.

Den som går över en flod tar sig förbi prövningar och svårigheter.

Vatten kan också vara pengar, då vatten ger liv till djur och växter.

Att få vatten från ett hav eller en flod tyder på att man kommer att få pengar.”

[ibn Sirin]

Att dricka rent vatten är lycka och ett gott liv, att dricka smutsigt vatten är bekymmer.

Att se sig dricka mycket vatten som smakar gott symboliserar ett gott och långt liv.

En flod/ flodvåg tyder på en fiende som tar makt.

En bäck symboliserar en man.

Ett hav är en mäktig konung, den som dricker från havet får från hans pengar.

Den som går in i havet och står i gyttjan och muddret på botten kommer få bekymmer från kungen eller hans ministrar. Samma sak gäller om man går in i en bäck men då är bekymret från en man.

Den som ber om att få dricka från en bäck och får det kommer att få pengar vars renhet kan mätas med flodens renhet.

Att dricka från ett grunt dike avsett för att vattna symboliserar liv för den som dricker. Lyckan i hans liv kan mätas i hur gott och sött vattnet var.

Att göra ghusl [tvätta hela kroppen] med kallvatten kan ha olika betydelser som tawbah, att bli frisk, att frias från fångenskap, återbetala en skuld eller trygghet från något man fruktar.

Wudhu har samma innebörd fast lägre än ghusl.

Den som gör ghusl eller wudhu med varmvatten eller dricker det kommer att drabbas av bekymmer eller sjukdom. Förutom om det är i en bastu/ångbastu då har det en god betydelse.

Att gå på vatten symboliserar styrka och övertygelse.

Den som ser sig täckas av vatten kommer drabbas av stark oro/bekymmer.

Att drunkna och sedan komma ut från vattnet utan att ha dött symboliserar att man drunknar i dunya, eller något från den. Dör man i vattnet kan man hamna i elden.

Att se sig ta upp/hissa upp vatten från en brunn med en hink för att sedan spara det i flaskor och andra behållare symboliserar att man kommer spara pengar, om man häller ut vattnet kommer man i stället förlora pengarna.

Den som söker vatten för att vattna sin trädgård eller odling kommer att få pengar från en kvinna. Om trädgården eller odlingen sedan ger frukt kommer han få barn med respektive kvinna.

Att se sig vattna en trädgård eller odling kan tyda på samlag med sin fru.

Den som ser källor med vatten forsa ut från sitt hem kommer drabbas av en motgång som får hela hans familj att gråta.

Ser man att man ges ett glas med vatten symboliserar det att man kommer att få ett barn. Glaset i denna liknelse är kvinnan och vattnet är fostret.

Ser man glaset gå sönder men vattnet vara kvar tyder det på att barnet klarar sig och att modern dör, ser man tvärtom att glaset klarar sig men vattnet försvinner så dör barnet och modern klarar sig.

Ser man sig gå in i ett fuktigt hus symboliserar det bekymmer, beroende på hur pass vått det är.

Samma sak gäller om man ser sig gå in i ett lerhus vars lera är våt/fuktig.

Blöta kläder tyder också på bekymmer.

[ibn Qutaybah]

Vatten kan tolkas på många olika sätt, det kan bland annat tyda på; Liv, försörjning, sinnesro, dominans, nytta, gåvor, renlighet, död, undergång, bekymmer, besvär, sorg, barn, rättvisa, fittna, vinster, samlade pengar eller lägre priser.

Ibn Sirin sade: ” Vatten symboliserar liv, för Allah säger: ” Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten.” [21.30]

Så att se sig dricka vatten betyder generellt ett gott liv med nyttor och gott.

Är vattnet grumligt tyder det på motsatsen.

Varmvatten symbolisera sorg och svaghet.

Att se sig dricka vatten från en glasbägare symboliserar att ens fru kommer att bli gravid, går bägaren sönder och vattnet klarar sig dör modern och barnet klarar sig, försvinner vattnet och bägaren är intakt dör barnet och modern klarar sig.

Att se sig ge bort vatten utan ersättning tyder på att man kommer att göra goda gärningar.

Att en kvinna ser sig gå runt och servera vatten till folk kan symbolisera att hon sprider lögner.

Unket vatten symboliserar haram-pengar.

Saltvatten är bekymmer och besvär.

Grumligt vatten är ett dåligt levebröd.

Svart vatten i ens hem symboliserar des förstörelse och att dricka det tyder på sjukdom.

Gulaktigt vatten symboliserar en alvarlig sjukdom som är svårbotlig och som kan leda till ens död.

Vatten som är jättevarmt symboliserar bekymmer man får från makthavaren.

Att spegla sitt ansikte i rent vatten symboliserar att man kommer vara god mot sin familj.

Att hälla ut vatten symboliserar att spendera pengar.

Att se sig försöka förvara vatten i vad som inte håller det kvar/vad som är olämpligt för att bevara vatten symboliserar att man kommer att förlita sig på en oduglig person.

Allt vatten i en dröm som man tar ut genom en process eller redskap symboliserar pengar, egendom och vinster.

[Khalil Shahin]

Att se sig vid ett hav med sötvatten och fiska något nyttigt och användbart från det, eller att plocka upp ädelstenar från det. Släcka eld med des vatten.

Göra wudhu eller ghusl från det. Att simma i det på sommaren.

Eller vattna sin odling med det; tyder på nyttor och vinster, i handel, uppehälle eller vänskap från stora personligheter, konungar, fäder, barn, maka, mästare, syskon och släktingar.

Om vattnet däremot är salt, beskt, unket, grumligt och man ser sig simma i det, ta från det eller att det förstör ens allmännytta så tyder det på motgångar från ovannämnda eller en fiende eller så tyder det på sjukdom.

Men tar man nytta av vatten som är salt, unket eller beskt genom att tex tvätta sina kläder, tillbringare, tillbehör eller tvätta sig själv så är det positivt.

[Shihab al-A’bir]