Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Död

Att se någon dö kan symbolisera hans tawba och att vända sig tillbaka till Allah. [ibn Qayum].

Ibn Sirin såg det som något gott om man i drömmen tar något från en bortgången men inte att man ger honom något, och han sade ” Om en död person tar något från dig så är det något/någon som kommer att dö.”

Den som ser sig själv dö och att man behandlas som en avliden person, med att man tvättas och att folk gråter och sörjer över ens bortgång samt att janazah utförs, så betyder det att personens praktiserande av religionen är dålig/korrupt/fasiid. Allah säger:
” Kan den som var död och som Vi sedan väckte till liv och gav ett ljus, med vilket han vandrar [rätt] bland människorna, likställas med den som befinner sig i djupa mörker som han inte kan ta sig ur? [6:122]

Om han ser sig begravas symboliserar det att han möter Allah utan att ha gjort tawba, förutom om han ser sig komma ut från graven efter att ha begravts.

Om han ser sin kropp liggandes på något som kan liknas vid en säng och män bär honom på sina axlar så symboliserar det att han kommer få makt på bekostnad av att förstöra sin religion och att skada/förtrycka andra. Antalet folk som följer hans begravning är antalet som är med honom i att ta makten.

Att se sig dö men inte behandlas som en avliden symboliserar att ens hem kommer förstöras eller delar av det.
Att se en död person berätta att han lever tyder på hans goda tillstånd då Allah säger:
”Och anse inte dem som fällts för Allahs sak som döda. Nej, de är vid liv hos sin Herre där de försörjs.” [3:169]

Att se sig själv vara levandes och gräva sin egen grav betyder att man kommer bygga ett hus på respektive plats och bosätta sig där.

Att se sig begravas levande betyder att man kommer fängslas och få det svårt.

Att se en avliden person krama en och beblanda sig med en betyder att man kommer leva länge.

Att se en bortgången person närma sig en med glädje och välbehag så är det för något gott personen gjort för den avlidne som att han gav sadaqa eller gjorde dua för honom, eller tagit hand om hans avkomma. Men om man ser personen i ett argt/besviket tillstånd, bortvänd från en så är det för att man fallit kort i att fullfölja hans testamente/råd beträffande vad han lämnat efter sig.

Att se sig levande och umgås med döda betyder att man kommer umgås med folk som har en dålig religion.

Att se sig själv som död och umgås med döda betyder att man kommer resa långt eller förstöra sin religion.

Att se en avliden person upptagen, uttröttad, sjuk eller i ett dåligt tillstånd betyder att den döde tar konsekvenserna av sina synder.

Att se personen sova betyder att han har det bra.

Att höra en död person kalla/ropa på en utan att veta vart ifrån betyder att man kommer att förenas med den döde.

Att se sig själv följa en död person in i ett okänt hus och sedan vända om betyder att man kommer vara nära döden och klara sig.

Att se sig själv följa en död person utan att se honom gå in i ett hem betyder att man kommer ta efter vad personen gjorde då han levde. Att se sig gräva upp någons grav har samma betydelse.
Ser man en bortgången person som haft makt på en plats som att han vore levande på denna plats så symboliserar det att hans goda rykte kommer att leva kvar efter honom. Eller så betyder det att någon från hans avkomling, släkt kommer att ta över hans position eller någon som är honom lik.
[ibn Qutaybah]

Döden kan tolkas på många olika sätt.
Det kan symbolisera brist i personens tro, då Allah säger:
”Du kan inte förmå de döda att höra, inte heller de [andligen] döva som vänder dig ryggen, att lyssna till din kallelse;” [27:80]
Allah kallade dem för döda på grund av deras villfarelse.

Ju mer man ser folk sörja och gråta över en person så tyder det på hans höga position i det värdsliga livet.
Det sägs också att döden kan tolkas som en resa eller flytt, då varje avliden flyttas.
Döden kan också tolkas som fattigdom om den döde är naken.
Ser man någon dö och begravas symboliserar det att han dör utan att ha gjort tawbah. Men ser man personen komma ut från graven är det en person som gjort tawbah.
Ser man sig dö och bäras på folks axlar utan att begravas så kommer man att övervinna sina fiender, och är han lämpad för ledarskap kommer han att bli ledare och storleken av hans makt mäts i hur många som följer hans begravning.

Ser man sig leva efter att ha dött så kommer man göra tawba efter en tid av försummelse, är personen som ser detta icke muslim så kommer han att bli muslim.

En annan tolkning av att leva efter att ha varit död är att man kommer att bli oberoende och självförsörjande efter att ha varit fattig.

Ser man en bortrest person leva efter döden kan det symbolisera att han kommer komma hem i ett gott tillstånd.

Ser man en bortgången person i drömmen berätta att han inte är död så är han bland martyrerna och njuter i det kommande livet.

Den som ser sig bära en död person kommer att få bära ett ekonomiskt ansvar.

Ser man sig bära en avliden på ett felaktigt sätt symboliserar det att man kommer att få haram/förbjudna pengar, bär man personen på ett korrekt sätt symboliserar det att man kommer att tjäna en ledare.

Ser man sig själv som död i sällskap av döda så symboliserar det att man kommer man att beblanda sig med syndare.
Allt som de bortgångna informerar oss om är sant, då allt i nästa liv är sant.

Att se sig dö kan symbolisera att skiljas åt från en partner eller fru eller broder på grund av en resa eller en dispyt.
Att se sig återuppliva de döda kan betyda att man hjälper fattiga och behövande.
Att hitta en död person kan betyda att man kommer att få pengar.

Ser man en avliden person komma till en och avlägga en ed på att han inte kommer gå iväg utan att du följer med och sedan tar han dig in i ett okänt och avlägset hus så betyder det att du kommer att dö.
Om han däremot flyr från en plats med dig så kommer du att bli så pass sjuk att du nästan dör, men tillfrisknar till slut.

Om en död person säger att man kommer att förenas med honom inom en bestämd tid [dag, månad eller år] så kan en dag symbolisera en månad och en månad ett år och ett år tio år.
Den som ser sig gå i en bortgången persons fotspår kommer att ta efter hur personen levde. Eller leva med liknande standard som personen.
Den som ser sig gifta sig med en bortgången person kommer att få ett behov eller önskan tillgodosedd som han aldrig kunnat föreställa sig. Eller gynna någon från den bortgångnes familj.

Ser man en bortgången person ligga och sova på en bädd så betyder det att personen njuter i nästa liv.

Ser man sig gräva upp en bortgången persons grav symboliserar det att man kommer att ta efter hur personen levde, i hans kunskap eller ekonomiska tillstånd. Gräver han så djupt att han nåt kroppen och finner honom levande så symboliserar det att man söker gott och visdom. Finner man personen död har man inga goda avsikter. Vet man inte om han lever eller är död betyder det att man är osäker på vad man vill.
Känner den som gräver någons grav en vidrig doft så betyder det att personen söker något haram och klandervärt utan nytta.

Ser man sig själv vara i dödsögonblicket symboliserar det att man gör orätt mot sig själv eller någon annan.

Ser en person på resande fot sig själv dö så betyder det att personen kommer hem från sin resa.

Vad man än tar eller får från en avliden person så är det bättre än vad man ger. Med undantag om den avlidne tar något negativt som tyder på bekymmer tex. ett slitet klädesplagg, något beskt eller gult; då symboliserar det att den levande bli av med en sjukdom eller sorg, likaså ifall den avlidne skulle ta en fiende som den levande fruktar.

Att se en bortgången person utföra bönen är ett gott tecken för honom och hans efterkommande.

Att se döda återuppstå från sina gravar på en plats kan symbolisera grönska och att jorden får liv, eller att goda och generösa människor kommer att komma.

Om en bortgången person lånar ens thawb kommer man bli sjuk och tar han den med våld kommer man att dö.

[Abu Taher]

Att se profeten Adam dö kan symbolisera ens faders död, då Adam är allas fader.
Att se sig förlora synen kan betyda att ens barn kommer att dö, då de är ens ögonsten.

[Shihab al a’bir]