Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Wudhu

Att se sig missa att göra wudhu, ghusl eller tayamum eller inte kunna fullborda dem symboliserar att saker kommer att bli svårt/jobbigt.

Att se sig utföra ghusl tyder på att man kommer att befrias från många missöden.

Att tvaga sig med kallt vatten har samma betydelse men snäppet under ghusl.

Att se sig utföra ghusl eller wudhu med varmvatten eller dricka det tyder på bekymmer eller sjukdom.

[ibn Qutaybah]

Wudhu i en dröm tyder på trygghet från en rädsla och räddning från en undergång, för profeten Mosa brukade beordra bani Israil med att göra wudhu om de fruktade en fiende.

Wudhu tolkas som ghusl, den som avser att tvaga sig eller tvätta bort något orent men inte fullbordar sin tvagning symboliserar att man kommer lämna en synd.

Ser en affärsman sig be utan wudhu symboliserar det att han saknar kapitaltillgångar.

Är det en ledare som ser det symboliserar det att han inte har hästar [till armén eller vad som motsvarar det idag].

Ser man sig be utan wudhu på en soptipp tyder det på att man är förvirrad i vad man vill och att man inte kommer att uppnå sina mål.

[Abu Taher]

Wudhu tyder på tawbah då det symboliserar att han renar sitt inre., Det kan också tyda på välbefinnande, att bli av med skulder, få sina behov tillgodosedda, att hjälpa dem högaktade och äldre.

Det kan även tyda på att ens kropp blir bättre efter att ha sett dålig ut.

Om personen, efter att ha gjort wudhu, ber så fullbordas det som har nämnts ovan, annars inte.

Om en persons wudhu eller bön nollställs fullbordas inte något av ovannämnda.

Att tvaga sig med något man inte får tvaga sig med, att be mot ett annat håll än qibla eller att be utan wudhu tyder på att personen är på bid’a och villfarelse men tror sig ha rätt och att det som personen vill uppnå inte kommer att fullbordas. Samma sak gäller ifall personen ser sig själv i bönen recitera Koranen på ett annat språk än arabiska trots att man bemästrar det eller att istället för Koranen läsa poesi.

Ghusl efter janaba och menstruation har samma betydelse.

Tayamum tyder på samma sak som wudhu fast snäppet lägre, samt att det kan tyda på en resa eller att en sjuk blir frisk eller tvärtom.

Om en person utför tayamum trots att det finns vatten tillgängligt tyder det på gärningar som inte kommer accepteras.

[Shihab al-’abir]

Att se sig tvaga sig med rent vatten och fullborda sin wudhu symboliserar att Allah kommer ta bort ens bekymmer om man är ängslig, ens skuld om man är skuldsatt, sjukdom om man är sjuk, förlåta ens synder om man syndat och ge en trygghet om man känner rädsla.

Hur som helst symboliserar det alltid något gott.

Ser man sig inte kunna fullborda sin tvagning eller hindras från att utföra den tyder det på att man inte kommer kunna förverkliga ett mål man försöker uppnå. Men det finns ändå hopp för personen.

Det sägs också att se sig tvaga sig med mjölk eller honung tyder på godhet/något positivt för ens tro.

Att se sig utföra tvagning med varmvatten har ingen positiv betydelse.

Att utföra tvagning med smutsigt vatten och liknande tyder på bekymmer och ledsamhet. Men det finns ändå hopp för personen att saker kommer bli bättre.

Ser man sig vilja utföra tvagningen men inte hitta vatten tyder det på att något man försöker genomföra kommer att präglas av motgångar, men det finns ändå hopp för personen att Allah kommer att underlätta för honom.

Ser man sig utföra tvagning fast man är junub (det större orena tillståndet som kräver ghusl) så symboliserar det att man ger sig in i något svårt som inte kommer att underlättas.

[Khalil Shahin]

Wudhu symboliserar något positivt och trygghet från Allah.

Ser man sig tvaga sig för bönen symboliserar det att Allah kommer skydda en från det man fruktar hos sin fiende.

Ser man sig tvaga sig från vatten som strömmar ut från en ledning/rör/ kommer man få tillbaka något som stulits från en.

Ser man sig tvaga sig och sedan börja be så kommer man att befrias från bekymmer och sedan lovprisa Allah.

Den som ser sig junub kommer att resa och sträva i att uppnå ett mål/ärende som är över hans kapacitet/mer än vad han klarar av.

Ser han sig däremot utföra ghusl kommer han fullfölja en önskan som han har.

Ser man sig tvaga sig med något man inte får tvaga sig med så symboliserar det komplikationer som man försöker bli av med, men utan resultat.

Att ha något orent på kroppen kan symbolisera att man anförtrotts något man är skyldig att ge tillbaka, ser man sig tvätta bort det tyder det på att man blir fri från klander och återlämnar vad man tillgivits.

En affärsman som ser sig be utan wudhu symboliserar en handel utan kapital.

Är han en hantverkare saknar han verkstad/arbetslokal.

Är han ledare symboliserar det att han inte har några soldater.

[al-Qaderi]