Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Ghusl

Att göra ghusl [tvätta hela kroppen] med kallvatten kan ha olika betydelser som tawbah, att bli frisk, att frias från fångenskap, återbetala en skuld eller trygghet från något man fruktar. Ghusl symboliserar över lag att befrias från olika motgångar.

Wudhu med kall vatten har samma innebörd fast lägre än ghusl.

Den som gör ghusl eller wudhu med varmvatten eller ser sig dricka det kommer att drabbas av bekymmer eller sjukdom.

[ibn Qutaybah]

Ibn Sirin sade att ifall man i en dröm ser sig tvätta sig i havet eller i en flod så tyder det på religiositet och ödmjukhet/khushu till Allah.

Det sägs att tvätta sig i havet eller i en flod med rent och klart vatten har samma tolkning som wudhu med tillägget att saker kommer att underlättas för en i kommande liv. Är vattnet däremot orent eller grumligt har det en motsatt betydelse men det finns ändå hopp för personen.

Ser man sig göra ghusl från janaba med vad man får tvätta sig med tyder det på att saker kommer underlättas för en och man befrias från bekymmer och sorg. Hindras man från att utföra den tyder det på motsatsen.

En person som ser sig junub men inte finner vatten att rena sig med kommer inte få det lätt i detta eller kommande liv.

Att se sig göra ghusl för fredagen eller eid tyder på att man uppnår högre nivåer i kommande liv samt ovannämnda betydelser av ghusl.

Ser man sig göra ghusl och sedan sätta på sig sina kläder tyder det på att ens bekymmer kommer att upphöra och att man kommer skonas från diverse motgångar och sjukdomar. Är kläderna nya har det en ännu positivare innebörd.

För när profeten Ayub tvättade sig och satte på nya kläder befriades han från de motgångar han genomgått.

Att se sig tvätta en annan person tyder på att man kommer prisa/berömma honom.

Ser man någon annan tvätta en själv tyder det på att personen är fäst vid en på grund av att han tror en besitta något positivt som man i verkligheten inte har.

Jabir al Maghrebi sade att ifall man i en dröm utför ghusl tyder på en ren tro och gudsfruktan. Det sägs också tyda på att bli berömd på ett gott sätt. Ifall man använder tvål så stärks den positiva innebörden.

[Khalil Shahin]

Att utföra ghusl tyder på att rena sig från synder.

Är man sjuk och i drömmen ser sig tvätta sig och sedan sätta på sig nya kläder tyder det på att man kommer bli frisk. Är man skuldsatt så kommer man bli av med skulden. Är man i fångenskap så kommer man frias. Är man bekymrad så kommer man bli av sina bekymmer och är man fattig kommer Allah berika en och förnya gåvor och glädje och välsignelser över en och ens familj, barn och släkt.

Är man en affärsman eller handelsman vars handel går dåligt kommer Allah ge ny vinst och framgång till ens handel och avlägsna ens bekymmer.

Är man en person som avlägsnats från en position kommer man att få en ny position.

Beviset på detta är att när Allahs profet Ayub efter sin prövning utförde ghusl och satte på sig nya kläder gav Allah honom tillbaka hans familj, barn, boningar och boskap i mångfald samt gav honom lycka och hälsa.

Ser man sig däremot göra ghusl utan att sedan klä på sig så kommer man bli frisk och bli av med bekymmer. Ser man sig sätta på sig slitna kläder så blir man av med bekymmer men får det knapert.

Fullbordar man sin ghusl så fullbordas ens angelägenheter och om den inte fullbordas så kommer ens angelägenhet inte slutföras.

[al- Qaderi]