Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Olika kategorier av drömmar

Profeten ﷺ sade drömmar är av tre sorter:

1-Goda drömmar som är ett glädjande budskap från Allah.

 2-Drömmar som gör en ledsen, dessa är från Shaytan.

 3-Drömmar som kommer från ens fantasi…

[Muslim]

Sanndrömmar

Sanndrömmar är från Allah och är de enda av drömmar som kan tolkas.

En sanndröm kan vara:

 • Ett glädjande budskap på något som varit, är eller något som kommer att ske.
 • Varningar från något negativt som ska ske så att man är på sin vakt.
 • Påminnelser till något som måste åtgärdas.

Dessa ser en person om sig själv eller någon annan.

Sanndrömmar är av två slag

 1. Dom som inte behöver tolkas utan dom sker så som man sett dem.
 2. Dom drömmar där man visas liknelser, dessa är de som kan tolkas.

Sanndrömmar utmärker sig med att dom är

 • Fria från allt som utmärker en mardröm.
 • Tydliga.
 • Att man tycker om drömmen och förundras över den.
 • Att de har ett glädjande eller varnande budskap.
 • Att man minns alla detaljer av drömmen.
 • Att den upprepas, vilket är ett tecken på att den ska uppmärksammas.
 • Att den lämnar verkliga känslor då man vaknar upp som glädje, tårar smärta, hunger. 
 • Att de är relaterade till det fördolda från nästa liv, som paradiset eller elden och domedagen eller att man ser dom bortgångna.  
 • Sanndrömmar är också dom minst förekommande/ovanligaste av drömmar.
 • Att flera personer sett samma dröm, så länge det dom sett inte går emot islam.
 • Sanndrömmar ses vanligtvis av personer som är ärliga och uppriktiga.

Baserat på hadithen: ” De sannaste drömmarna kommer till dem som är ärligast i sitt tal.” [Muslim]

Observera att bara för att en dröm innehåller obehagliga inslag så betyder det inte att det är en mardröm. Även en sanndröm kan innehålla obehagliga inslag som att man ser sig bli biten av en orm, stungen av en skorpion eller se sig själv tappa sina tänder osv.

Al–Muhalab sade: ” En dröm kan vara sann men samtidigt en varning från Allah, denna dröm kanske visar något man inte blir glad av att se, men Allah visar den för den troende som en nåd och godhet till honom för att han ska kunna förbereda sig inför en motgång innan den kommer. ”

[sharh ibn Batal på sahe Bukhari]

Vad ska man göra om man fått en sanndröm?

 • Veta att den är från Allah.
 • Prisa och tacka Allah.
 • Endast berätta den för någon man tycker om och någon som är kunnig och kan tolka den.

Abu Salamah sade att Allahs sändebud ﷺ sade: ” Goda drömmar är från Allah”.

“Ser någon av er något han tycker om ska han endast berätta det för någon han tycker om…” [Muslim]

” Berätta endast om drömmen för en lärd eller den som vill dig väl.”

Ibn Hadjr säger: ” Detta därför att den lärde kommer försöka med sin kunskap att tolka drömmen så positivt han kan och vad beträffar den som vill en väl så kommer han att hänvisa till vad som gynnar honom eller den som kan tolka den.”

 [Fathul Bari]

Man är också aktsam med att berätta drömmen för vem som helst för att skydda sig från avund och onda ögat, som vi finner i surah Yusuf då profeten Yaqub ﷺ sade till Yosuf ﷺ “Käre son! Berätta inte om din dröm för dina bröder! [Avundsjuka] kan driva dem att smida onda planer mot dig; Djävulen är sannerligen människans svurne fiende!” [12–5]

Den som fått en sanndröm ska inte heller tro för mycket om sig själv eller tro att han är garanterat något gott. imam Ahmed sade att en sanndröm gläder den troende men vilseleder honom inte.” 

[adab as-shariaa’ 2/523]

Orsaker till att få sanndrömmar

Den första orsaken är att man är från Allahs awliya, dvs.  De som är nära till Allah.

Beviset på det är Allahs uttalande:

 ”Allahs nära tjänare behöver verkligen inte känna rädsla och inte heller ska de sörja. De som antog tron och visade gudsfruktan. De får glädjebud i så väl det jordiska livet som i livet efter detta.”

[Yonus 62–64]

Denna vers bevisar att dom troende som har en korrekt tro och följer upp den med [taqwa /gudsfruktan] vilket är ett korrekt agerande i form av goda gärningar, obligatoriska och frivilliga, samtidigt som man håller sig borta från synder.

Dessa är de som står Allah nära och det är de som kommer att få glädjande budskap i form av sanndrömmar så som Profeten förklarade denna vers.

Abu Darda sade: “Jag frågade Allahs sändebud ﷺ beträffande Allahs uttalande: ‘Allahs nära tjänare behöver verkligen inte känna rädsla och inte heller ska de sörja’… [yonus 64] Profeten ﷺ svarade: ‘ Du är den första som frågar mig beträffande denna vers sedan den uppenbarades. Det är sanndrömmar som en person ser om sig själv eller någon ser det åt honom.’”  

[Tirmizi, saheh]

Den andra orsaken är ärlighet.

Abu Hurayrah berättar att Profeten ﷺ sade: ”Då den sista tiden/domedagen närmar sig kommer den troendes dröm sällan att vara osann och den av dem som får den sannaste drömmen är den som är ärligast i sitt tal.”

[Bukhari, Muslim, Ahmed, Tirmizi och al-Hakim]

Ibn Abdul Barr sade: ” Den som är uppriktig i sin tro och dyrkan till Allah samt ärlig i sitt tal kommer att få sannare drömmar.” 

[Tamhid 1/273]

Ibn al Qayum sade: ” Den som vill få sanndrömmar ska sträva i att vara ärlig, äta halal, göra sina plikter jämtemot Allah och inte synda, lägga sig i ett rent tillstånd vänd mot qiblah och sedan minnas Allah tills han somnar. Gör han detta är chansen att han får en falsk dröm minimal.”  [Madaridj as Salikin 1/63]

Den tredje orsaken är att lägga sig på högersida.

Dem fjärde orsaken är att läsa Ayatul Kursi och de två sista verserna från surat Baqarah.

Mardrömmar

 

Mardrömmar är från shaytan och ska inte tolkas.

Mardrömmar utmärker sig med att dom är:

 • Osammanhängande och otydliga.
 • Motsägelsefulla.
 • Uppmanar till synd.
 • Gör en ledsen och nedstämd.
 • Inger skräck och rädsla.

Djabir sade att en man kom till Profeten ﷺ medan han predikade och sade: ” Allahs sändebud! Jag såg i drömmen igår kväll som att mitt huvud huggits av och sedan faller ner, och jag ser mig själv gå efter det för att ta upp det och sedan sätta tillbaka det på sin platts?”

Då sade Allahs sändebud ﷺ ” Om shaytan leker med er i sömnen ska ni inte berätta det för folk.”

I en annan formulering av hadithen skrattade Profeten ﷺ då han hörde om drömmen och förbjöd mannen från att berätta om hur shaytan leker med honom.

[Muslim 27/15 och Ahmed med tillägget att hans huvud rullade iväg. 2/344]

Vad man gör om man fått en mardröm:

 1. Söka skydd hos Allah från det onda man sett.
 2. Söka skydd från shaytan (tre gånger).
 3. Spotta tort mot vänster sida tre gånger.
 4. Att vända sig och sova på andra sidan.
 5. Att aldrig nämna den för någon.
 6. Veta att den aldrig kommer att skada en.
 7. Att gå upp och be.
 8. Att säga den specifika dua som Profeten lärt oss mot mardrömmar.

Bevis

Abu Qatadah sade att Allahs sändebud ﷺ sade:

”Om någon av er drömmer något han ogillar ska han spotta tort åt vänster sida tre gånger och söka skydd från det onda han sett, då kommer det han sett inte skada honom.”

[Muslim]

Och han berättade att Profeten ﷺ sade:

”Om någon av er ser en dröm han ogillar ska han spotta tort åt vänster sida tre gånger och söka skydd hos Allah från as-shaytan ar-rajeem tre gånger, sedan ska han vända sig och lägga sig på sin andra sida.”

[Muslim]

Abu Hurayrah sade att Profeten ﷺ sade: ”Om någon av er ser något han ogillar ska han gå upp och be och sedan inte berätta om drömmen för någon.”

[Muslim]

Observera att inget specifikt antal nämns kring hur många raka’ man ska be, så man kan be hur många man vill.

Dua mot mardrömmar

Khalid ibn Walid nämnde till Profeten ﷺ att han brukade få mardrömmar som …

Då sade Profeten ﷺ ” När du lägger dig på din säng ska du säga ” A’uzu bi kalimatillahi at-taamat min ghadhabihi wa ’iqaabihi wa sharri ’ibaadihi wa min hamazaat as-shayatiin wa an yahdurun.”

أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون 

[Ibn abi Shayba 63,39/7 abu Dawud 3893]

Vad gör man när man vaknar efter en mardröm?

Profeten ﷺ sade:

” Shaytan knyter tre knutar runt er nacke då ni sover, och säger i varje knut ” du har en lång natt framför dig, sov!”

När personen sen vaknar och minns sin Herre, löses en knut upp.

När han gör wudhu löses en knut upp och om han ber löses en knut upp och han börjar sin dag pigg och med gott humör.

Om han inte gör dessa saker börjar han sin dag lat och på dåligt humör.”

[Bukhari, Muslim]

Observera att denna hadith är generell och något muslimen ska praktisera varje morgon.

Abu Salamah berättade: ” Jag brukade få mardrömmar som fick mig att skaka av rädsla till jag träffade Abu Qatadah och nämnde detta för honom, som då sade: ‘ Jag hörde Profeten ﷺ säga: ‘ Sanndrömmar är från Allah och mardrömmar från shaytan, så om någon av er får en dröm han ogillar ska han spotta tort tre gånger mot sin vänstra sida och söka skydd hos Allah från dess ondska. Då kommer den inte skada honom.’”

Abu Salamah sade: ”Jag brukade få mardrömmar som kändes tyngre för mig än berg, men när jag hörde denna hadith brydde jag mig inte längre om dem.”

[Muslim]

Fantasidrömmar

Dessa drömmar har inte någon betydelse och är inget man ska försöka tolka eller bry sig om.

Bevis på denna kategori av drömmar är en hadith i sahe Muslim där Profeten ﷺ säger: ” Drömmar är av tre slag: Sanndrömmar som är glädjande nyheter från Allah. Ledsamma drömmar från Shaytan, och drömmar från ens fantasi…” [Muslim]

Fantasidrömmar utmärker sig med att:

 • Man ser sig utföra sina vardagliga rutiner.
 • De handlar om vad man gör i sin vardag samt saker man tänker på eller fantiserar om.
 • Fantasidrömmar handlar också oftast om nuet och sällan om det förgångna.
Share This:

Copyright bushra.se 2021, Alla rättigheter reserverade