Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Berättelser om drömmar

Imam al Bukhari

Alla dessa berättelser återfinns i boken Hidayatul Sari av al Hafidh ibn Hadjar al Asqalani.

  1. Som barn förlorade al- Bukhari synen och en natt såg hans moder profeten Ibrahim ﷺ i drömmen som sade till henne ” Du där! Allah gav din son synen tillbaka på grund av all din dua och alla dina tårar.”

Morgonen där på fann hon att hennes son återfått sin syn.

  • Det återberättas med en stark berättarkedja att imam Bukhari sade ” Jag såg Profeten ﷺ i en dröm och jag såg mig själv som att jag stod framför honom med en handfläkt och fläktade bort (flugor) från honom.

När jag frågade några lärda inom drömtydning sade dom att du kommer att avlägsna lögner som tillskrivs till Profeten ﷺ detta var det som fick mig att skriva al jame’ as sahee [dvs. Saheh al Bukhari].”

  • Al- Firabiri sade: ”Jag såg Profeten ﷺ i en dröm och han frågade mig vart jag var på väg? Jag svarade honom att jag var på väg till Mohammed ibn Ismail al Bukhari. Då sade Profeten ﷺ förmedla honom min salam’.”
  • Abu Zeid al Maruzi sade: Medan jag sov vid K’aba såg jag Profeten ﷺ i en dröm som frågade mig: ” Abu Zeid hur länge ska du studera Shafi’s böcker istället för att studera min bok?”
    Så jag frågade honom: ” Allahs sändebud! ﷺ Vilken bok är din bok?”
    Han ﷺ svarade: ”Jame’ Mohammed ibn Ismail (dvs. Saheh al Bukhari)”.
  • Najm bin Fadl såg Profeten ﷺ i en dröm gå ut från en av städerna i Bukhara med imam al Bukhari bakom sig som gick exakt i dom fotspår Profeten gått.

Denna dröm tyder på att Imam Bukhari var en person som var mån om att följa Profetens Sunnah och att uppmuntra andra att göra det.

[Källa: ibn Hadjar Hidayatul Sari]

Share This:

Copyright bushra.se 2021, Alla rättigheter reserverade