Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Resa

Att ge sig ut på en resa och se folk ta avsked från en symboliserar att ens befintliga tillstånd kommer att ändras till det bättre eller sämre.

Att se sig ta avsked från ett folk tyder på samma sak.

[ibn Qutaybah]

Att resa och förflyttas från en platts till en annan symboliserar att skifta från ett

tillstånd till ett annat, platsen man reser från och till avgör omfattningen

av förändringen man kommer att genomgå.

[ibn al-Qayim]

En resa symboliserar förändring och flytt.

Att se sig resa i en dröm kan också betyda att man faktiskt kommer att göra en resa.

Att återvända från en resa symboliserar att vända sig till Allah i ånger och att sluta synda.

Att återvända från en resa kan också tyda på att fullborda sina plikter.

Att se sig resa gåendes symboliserar en stor skuld man inte kan betala av.

Att se sig resa ett långt avstånd ovetandes om när man anländer kan symbolisera ens död.

[abu Taher]