Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Sjukdom

En sjuk person kan tyda på hyckleri och tvivel eller ögontjäneri/riya. Om man ser en sjuk person lämna sitt hem utan att tala symboliserar det hans död, men om han talar så kommer han att leva han och blir frisk.

En sjuk person som tar avsked till sin familj symboliserar att han kommer att dö.

[Baghawi, ibn Qayum]