Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Kläder

Kläder symboliserar kvinnor.

Det kan också symbolisera religionen. Och beroende på om den är lång eller kort, ren eller smutsig så beskriver det personens religion, som vi finner att Profeten tolkade Qamis med religion och kunskap. Sambandet mellan dem är att de båda täcker och skyddar personen samt gör honom vacker inför folk. Hans Qamis täcker hans kropp och hans kunskap och tro täcker hans hjärta och själ vilket gör honom vacker framför folk. Om kläderna däremot är på fel kroppsdel eller plats så är det negativt, som att se turbanen på foten eller strumpan på huvudet.

[Ibn Qayum]

De flesta kläder symboliserar kvinnor.

En qamis kan symbolisera en persons inkomst och levnadsstandard, så tillståndet av hans qamis motsvarar om hans tillstånd är bra eller dåligt.

En sliten, trasig och smutsig qamis är fattigdom eller stora bekymmer eller att personen är dålig i sin religion, samma sak gäller kvinnors kläder.

Smutts på hår, kropp och huvud symboliserar bekymmer.

En ridaa’ (det man täcker överdelen av kroppen med) är en persons pålitlighet, förutom om den är tunn då är det en brist eller svaghet i personens religion och pålitlighet.

De bästa av kläder är tjocka, nya, långa och rymliga. Vita kläder tyder på att man är vacker i sin religion och i sina värdsliga angelägenheter. Röda kläder för en kvinna symboliserar en rättfärdig man. Rött för män har ingen positiv betydelse. Gula kläder symboliserar sjukdom.

Ibn Sirin brukade säga ” Rött är lika med bekymmer och gult är sjukdom.”

Gröna kläder är positivt för ens religion, för det är färgen av kläderna i paradiset. Svarta kläder är positivt och symboliserar makt, pengar och status för den som i vanliga fall klär sig med dom, annars är det negativt.

Ibn Sirin tolkade allt svart som pengar.

Silkes – och ullkläder symboliserar mycket pengar.

Att se sig äta sina kläder symboliserar att man kommer att äta/förbruka sina pengar.

Huvudbonad är en persons maktposition om han vanligtvis har den i hans vakna tillstånd, om han däremot inte har som vana att klä sig med den så symboliserar den skönhet och utsmyckning.

Turban är ett styre eller en resa om den är snurrad runt huvudet.

En thawb som förlängs/sys ihop med en annan thawb symboliserar att ens makt/styre kommer att expanderas, speciellt om det är ens turban som förlängs.

Regnskydd symboliserar för den med makt ett gott ryckte och att lovordas. Om personen inte är i en maktposition symboliserar den att hans värdsliga angelägenheter kommer att underlättas.

Ser en person att han har fått hål i sina kläder kommer han att hamna i en dispyt med en släkting och bryta banden med honom.

Att se en ledare få sina kläder avtagna symboliserar att han kommer att tas bort/avsättas från sin makt

En man som ser sig med kvinnokläder kommer drabbas av personliga motgångar och mycket rädsla.

Att en kvinna ser sig med manliga kläder är däremot ett gott tecken.

[ibn Qutaybah]

Att tvätta sina kläder tyder på tawba och en förbättring i ens tro. Det tyder också på att bli av med bekymmer och skulder. Att se ett klädesplagg i en dröm symboliserar en persons tro, levnadsstandard, gudsfruktan och kunskap. Ett klädesplagg en kvinna klär sig med symboliserar hennes man och för mannen är det hans fru för Allah säger: ” De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.” [2:187]

Ett klädesplagg symboliserar en persons islamiska och värdsliga angelägenheter. Ett plagg utan ärmar symboliserar en person vars islamiska och värdsliga förhållanden är goda men personen har inga pengar. Att se hål i fickan på sina kläder tyder på att en dörr till fattigdom öppnats för personen.

Att se många plagg tyder på att man har en enorm belöning i kommande liv. Ett vitt och grönt plagg tyder på tro. Blått har ingen positiv innebörd. Rött tyder på skryt och att vilja bli sedd. Att däremot ha rött på eid-dagen är ingen fara. Blöta kläder tyder på hinder att resa, torkar dom så underlättas resan.

Svart tyder på makt och position för den som brukar klä sig med svart annars tyder det på sorg och bekymmer. Att klä sig med gult symboliserar att bli sjuk, ser man sig tvätta kläderna blir man frisk, samma sak om man tar av sig dem. Kläder som knyts vid huvudet och fötterna symboliserar döden.

Att få ett plagg i gåva är ett tecken på gott och glädjebudskap. Ett plagg som är slitet och smutsigt symboliserar bekymmer, fattigdom och skulder. Att klä sig med ett plagg av trä tyder på att man kommer att resa på havet. Att se Koran verser skrivna på sina kläder symboliserar att man håller fast vid Koranen. Ett nytt tjockt plagg symboliserar styrka i personens tro, liv och ålder.

Korta kläder som inte täcke ens knän är en brist i ens tro, baserat på hadithen där Profeten ﷺ sade: ” Jag visades folk med olika kläder, vissas kläder nådde bara deras bröst, vissa deras knän sedan såg jag Omar bin Khatab som hade den längsta av dem alla.

Man frågade då hur tolkade du drömmen Allahs sändebud?

Han svarade ”med tro”. (Bukhari och Muslim)

Att se sina kläder rivas upp på längden tyder på att ens bekymmer kommer att tas bort. Rivs de på bredden tyder det på att man kommer att få sin heder kränkt.

Att någon river sönder ens plagg bakifrån symboliserar att man kommer att smutskastats trots att man är oskyldig. Rivs det på framsidan är anklagelserna som riktas mot en sanna.

Att klä sig med ett plagg som är ut och in tyder på att ens rutiner kommer att ändras.

[abu Taher]