Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Eld symboliserar fitnah (prövningar, konflikter och dödande m.m.) och förstörelse, då eld och fitna båda har samma förödande effekt för vad som kommer i deras väg. Den första bränner möbler, egendom och folk och den andra bränner hjärtan, religionen och ens tro.

Allt som bränts upp av eld är förstört, dött och bortom räddning.

[ibn al-Qayum]

Eld symboliserar krig om den flammar och ger ljud ifrån sig.

Om det inte är krig på platsen där det brinner kan det tyda på dödliga epidemier.

Om elden inte har flammor eller ger ljud ifrån sig så kan det symbolisera sjukdomar och händelser skonsammare än krig och dödliga epidemier.

Den som ser sig göra upp en brasa för att värma sig kommer påbörja något som skyddar honom från fattigdom, då kyla symboliserar fattigdom.

Att tända en fackla på en mörk ödemark för att lysa upp för folk eller att de ska finna sin väg symboliserar att sprida kunskap och visdom som folk tar nytta av.

Men om det är på villovägar symboliserar det ett kall till villfarelse.

Ser man sig göra upp en brasa för att sedan grilla kött, tyder det på att man kommer påbörja något som gynnar folk, om man ser sig äta från köttet kommer man få en mindre summa pengar och bekymmer.

Att bränna sig på en kroppsdel eller ens kläder symboliserar skada och motgångar.

Den som tar något från en eld, kommer ta haram-pengar från en ledare.

Den som äter glödande kol kommer stjäla från de föräldralösa barnens pengar.

Den som bränns av en eldsflamma kommer att baktalas av folk.

Den som ser eldgnistor komma mot en kommer att höra saker han ogillar.

Den som ser en eldsflamma i sin hand kommer att få en del i ett styre.

Att sprida denna flamma bland folk är att skapa hat och ovänskap mellan dem eller att man kommer tillfoga dem skada.

En man frågade ibn Sirin om en person som i drömmen såg att hans finger var som en lyckta. Han sade ” det är en man som kommer att bli blind och ledas av sina barn.”

Att se någon dyrka elden symboliserar att han kommer synda mot Allah genom att lyda Shaytan eller så betyder det att han vill kriga.

Om elden inte har flammor så betyder det att han kompromissar med sin religion för att få något haram.

[ibn Qutaybah]

En eld i drömmen kan tyda på många olika saker, det kan tyda på en glädjande nyhet, välsignelser/barakah, en varning, krig, straff, en makthavare, fångenskap, förlust och synder.

Ser man en flammande och rytande eld med gnistor bränna ner träd symboliserar det en fitnah som kommer att ta död på massvis med folk. Omfattningen av antalet döda uppskattas med antalet träd som brunnit upp.

Ju högre eldens rök stiger upp desto större motgång och straff tyder det på.

En eld som bränner kan symbolisera personlig skada som man tillfogas från en ledare.

Ser man sig tända en eld/brasa vid en väg symboliserar det att man kommer att få kunskap som man vägleder andra med.

Ser man sig däremot tända en eld vid vägen när det är ljust symboliserar det att man är på bid’a och villfarelse.

Att se en eld på dagen tyder på krig och fitnah.

Ser man en eld på kvällen/natten tyder det på sällskap.

Att se sig som om att man dyrkar elden tyder på att man är krigslysten eller att man kommer att lyda en ledare i synd.

Ser man sig göra en eld under en tom gryta tyder det på att ens ledarskap i hemmet är meningslöst och bara skadar en.

Att se en eldslåga med rök på sin dörr tyder på att man kommer att åka på hajj.

En eldslåga i hemmet symboliserar giftermål.

En eldgnista symboliserar att söka efter något till dess att man finner det.

En eldgnista kan också tyda på en dispyt med en partner eller ens maka.

Att se eld i sin hand tyder på att man är orättvis i sitt yrke.

Ser man sig värma sig med eld på vintern kommer man att uppnå rikedom.

Att äta eld tyder på att ta de föräldralösa barnens egendom.

Att se sig föras mot elden symboliserar att hamna i fångenskap.

Att se sig tas in i elden och sedan räddas från den tyder på att man kommer att gå till paradiset.

Ser man sig tas in i elden och straffas däri tyder det på förlust av egendom/pengar.

Ser man någon leda en in i elden symboliserar det en person som hetsar en att göra en stor synd som kan leda till elden i nästa liv.

Att framför sig se helvetet kan tyda på att man ska vara på sin vakt mot makthavaren.

Ser man sig gå in i elden och smaka dess straff tyder det på att man kommer att hamna i en fitnah.

Ser man en grupp människor samlade kring en skinande eld tyder det på att de kommer att få barakah/välsignelse, baserat på Allahs uttalande:

”Men när han närmade sig Elden [hörde han en röst som] ropade: “Välsignade är de som står intill elden och de som befinner sig i dess närhet!” [27:8] 

Ser man en eld i naturen som man önskar man kunde gå till tyder det på att man är trött på ensamhet och söker sällskap.

Ser man elden bränna en del av säd eller populära handelsvaror symboliserar det att efterfrågan på dom kommer att öka samt att priset på dom kommer att stiga.

[abu Taher]