Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Hav

Ett hav är en mäktig konung, den som dricker från havet får från hans pengar.

Den som går in i havet och står i gyttjan och muddret på botten kommer få bekymmer från kungen eller hans ministrar. Samma sak gäller om man går in i en bäck men då är bekymret från en man.

[ibn Qutaybah]

Att se sig drunkna i havet och sedan klara sig tyder på att man kommer att drunkna i dunya och kärleken till den, men så småningom ändra sig till det bättre.

Ser man sig kolla ut över havet från avstånd utan att närma sig det så tyder det på förhoppningar och mål man inte kommer att uppnå.

Ser man sig färdas på vattnet utan att få blöta fötter så kommer man att skonas från helvetet och vara en person som i detta liv försonar och kallar folk till det goda.

Al-Kirmani sade:” Den som ser sig dricka från havet och dess vatten är kallt kommer att hamna i en dispyt med någon.

Är personen som ser sig dricka kunnig inom islam så tyder det på att han kommer att få den kunskap han vill uppnå.

Ser man sig dricka varmvatten från havet kommer man drabbas av bekymmer.

Smakar och doftar vattnet vidrigt så kommer man lida nederlag mot sin opponent, eller tillfogas motgångar från en makthavare.”

[Khalil Shahin]

Ett hav kan tyda på flertal olika saker beroende på vem som ser det.

För en soldat kan det symbolisera en konung/ledare.

För en student av islamisk kunskap kan det symbolisera en lärd person, då man i liknelsen säger ”Han är ett hav av kunskap.”

Att se sig dyka efter pärlor i havet symboliserar att fördjupa sig i kunskap.

Havet kan också tyda på det värdsliga livet/dunya och alla faror där i.

Höga och starka vågor tyder på stora motgångar.

Att hamna i havet utan att kunna ta sig ur det kan tyda på ett sällskap [som man inte kan lämna].

Havet kan också symbolisera en nobel och generös person.

Att se sig ta sig över ett hav tyder på att man kommer erhålla pengar från en fiende.

Att se sig dricka havets vatten symboliserar att man kommer att få pengar från makthavaren/konungen.

Att se havet på avstånd utan att kunna gå in i det symboliserar en önskan eller ett mål som inte kommer att förverkligas.

Att se ett hav kan också tyda på att kommande vinter blir lång.

Att se sig gå på en torr passage genom havet tyder på trygghet och säkerhet från det man fruktar.

Att se det söta och salta havet mötas symboliserar två mäktiga ledare/konungar, där den ene av dem är generös och den andre är snål.

Eller så tyder det på att man kommer att få rikedomar, kläder och annat gott.

Att se havet stiga och ta sig in i bebyggelsen så pass att människornas kläder blir blöta eller att havsdjuren äter upp människornas mat symboliserar ledarens orättvisa mot folket.

Att se sig simma genom havet från en plats till en annan symboliserar att skonas från en motgång och ängslan.

Den som ser sig simma i havet på vintern kommer bli sjuk, fängslas eller få utstå bekymmer på grund av makthavaren.

[Abu Taher]