Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Författare: owner

Kunskapen om drömmar Sanndrömmar är från Allah och Han ger oss dessa drömmar utav ett syfte och en vishet, det kan vara att Han vill ge oss ett glädjande budskap, eller en ...

Kunskapen om drömmar är en mäktig kunskap som har sina grunder och principer. Och som vi nämnt innan så är det ett glädjande budskap från Allah och en del av profetskapet....

Profeten ﷺ sade drömmar är av tre sorter: 1-Goda drömmar som är ett glädjande budskap från Allah.  2-Drömmar som g...

Imam al Bukhari Alla dessa berättelser återfinns i boken Hidayatul Sari av al Hafidh ibn Hadjar al Asqalani. ...

De källor vi använt på denna hemsida تعبير الرؤيا عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد ...