Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Kunskapen om drömmar

Kunskapen om drömmar är en mäktig kunskap som har sina grunder och principer. Och som vi nämnt innan så är det ett glädjande budskap från Allah och en del av profetskapet. Slutligen så är det den enda form av gudomlig inspiration/uppenbarelsen som finns kvar.

Därför ska en muslim inte försöka tolka drömmar förens han känner till dessa grunder och principer som de lärda har nämnt inom denna kunskap. 

Abu Abbas Al-Qurafi sade:” Endast den som kan och bemästrar drömmar får tolka dem, kan han inte så ska han låta bli.

Imam Malik frågades om vem som helst kan tolka drömmar? Han svarade: ” Vadå ska dom de få leka med profetskapet!?… Drömmar är en del av profetskapet, ska de få leka runt med profetskapet?” 

[al-Furuq 3/411]

Ibn Mufleh sade: ” Den som inte har kunskap om drömmar får inte tolka dem.”

 [Adab as-sharia’h 3/427]

Khalil Shahin sade: ” Den som inte har kunskap om drömtydning får absolut inte ge sig in i att tolka någons dröm. Gör han det så syndar han; då det har samma bestämmelse som att ge en fatwa.” 

 [al-isharat 645]

En och samma sak i en dröm kan tolkas olika beroende på vem som ser det

” Alla drömtydare är överens om att tolkningen av en dröm kan variera beroende på personens tillstånd, situation, förmågor och religion, drömmen kan vara en nåd för den ene och ett straff för den andre. ” 

[Al-Iqtibas av At-Tha’labi 2/61]

Baserat på detta måste varje person som vill tolka en dröm känna till tillståndet utav den som haft drömmen. Exempel på detta är: hur religiös personen är, hur kunnig den är, vart personen bor och vad han jobbar med osv. Drömtydaren måste vara försiktig och ha allt detta i åtanke.

Det är inte tillåtet att tolka drömmar från drömlexikon utan att känna till grunderna och principerna inom denna kunskap.

Vissa drömmar faller in precis så som man sett dem och kräver ingen tolkning som då Profeten ﷺ såg erövringen av Mecka och detta skedde senare.

Andra drömmar är symboler som måste tydas.

En och samma sak i drömmar kan betyda helt olika saker beroende på vem som ser dem och i vilket sammanhang.

Två män såg i sina drömmar att de gjorde adhan och kom till ibn Sirin för att fråga honom om dess betydelse, till den ene sade han att du kommer att göra hadj och till den andre sade han att du kommer att förlora din hand.

Så folk som satt med honom frågade i förvåning hur han tolkade drömmen så olika trots att de båda hade drömt om exakt samma sak?

Han sade på den förste såg jag goda tecken (av religiositet) så jag kopplade hans dröm med Allahs uttalande: ” Kalla människorna till [plikten att fullgöra] vallfärden.”  [22:27] 

Och gällande den andra personen så kände jag mig obekväm med hans (icke religiösa) utseende så jag kopplade hans dröm till Allahs uttalande: 

 ”Då en utropare ropade till dem: “Ni där i karavanen! Ni har gjort er skyldiga till stöld!” [12:70]

[ibn Qutaybah 133]

Detta bevisar att en och samma sak kan tolkas olika beroende på vem som haft drömmen.

En annan princip de lärda nämner är att om en dröm inte går att implementera på den som sett den kan det handla om en närstående.

Att se någon skada en i drömmen och sedan känna smärta på respektive plats då man vaknar är ett tecken på att personen i drömmen har ögat dig.

Att se stora omfattande tecken i naturen som jordbävning, solförmörkelse, storm eller regn tyder oftast på att det man ser berör folk i en stad eller land i sin helhet, samma sak gäller även om man ser tydliga landmärken som en minaret eller en av de heliga moskéerna.

Hur ska man tolka en dröm 

  • Be Allah om hjälp och att Han ska underlätta för dig.
  • Fokusera på de viktigaste händelserna i drömmen som går att länka till personens tillstånd.
  • Försök sedan att länka ihop de mindre detaljerna i drömmen med de större.
  • Man måste se helheten i drömmen, man kan inte tolka vissa delar och utelämna andra. Detaljer kan vara avgörande.
  • Var optimistisk.
  •  Implementera de principer och riktlinjer som finns inom denna kunskap.
  • Om du inte vet så var inte rädd för att säga ”Allahu alem” (Allah vet bäst); du har ingen skyldighet att tolka människors drömmar.
  • Veta att en drömtydning inte är säker eller slutgiltig utan bara en indikation, tolkning och antagande.
  • Vet att ju mer ärlig och uppriktig en person är ju tydligare är hans dröm och vise versa.

Vilka källor baseras drömtolkning på?

Al-Baghawi sade: ” Du ska känna till att drömtolkning är av olika kategorier, ibland tolkas de baserat på Koranen, Sunnahn, liknelser som folk använder eller från namnet och innebörden av något eller dess motsatts.”

 [Sharhu Sunnah 12/220]

Exempel på drömtydning genom Koranen.

Alla koranens liknelser är grunder och principer i tolkning av drömmar för den som förstår dem rätt. 

[ibn Qayum]

Sjukdom i drömmen symboliserar Hyckleri, baserat på Allahs beskrivning av hycklarna

 ” I deras hjärtan finns en sjukdom…”  [2:10]

Att äta rått kött symboliserar baktal baserat på Allahs uttalande

 ” Skulle någon av er vilja äta eran döde broders kött…” [49:12]

Ibn Al qayum sade: ” Sammanfattningsvis så är alla dem liknelser vi nämnt från Koranen grunder och principer inom drömtydning för den skicklige i att tolka dessa liknelser. Samt att den som förstår sig på koranen är den som på bästa sätt kan tolka drömmar. 

[i’lam al mowaqen]

Exempel på drömtydning genom sunnah.

En kråka symboliserar en syndare för Profeten ﷺ kallade kråkan för ” Fasiq ” dvs syndare.

Ett revben symboliserar kvinnan, då hon skapades från det böjda revbenet.

Exempel på drömtydning genom namn och ord.

Att se en man som heter Rashid/ Raashid symboliserar förstånd och vägledning. Då det är namnets betydelse. 

Namnet Salim kan symbolisera att skonas.

Exempel på drömtydning genom liknelser

Att se någon med en längre högerhand symboliserar givmildhet, då man på arabiska använder det som ett utryck på givmildhet. 

Att se sig tvätta händerna med tvål symboliserar att en viss sak är hopplös, då man använder det som en liknelse i språket.

Att tolka en dröm baserat på en liknelse är inte begränsat till arabiska liknelser, det kan även vara vanliga liknelser på andra språk.

Exempel på drömtydning genom motsatser.

Drömmar vars tolkning inte baseras på Koranen och Sunnahn tolkas ofta med att de symboliserar motsatsen av vad man sett.

Ibn Hadjar säger: ” De lärda inom drömtydning har sagt att den som ser sig rädd i drömmen kommer vara trygg från det och den som ser sig trygg med något kommer att vara rädd för det.”

 [Fathul-Bari 14/454]

Att förstå sig på en symbol/liknelse.

Beakta tre saker:

1 – Vad du har sett.

2 – Vilken sort.

3 – Dess natur och karaktär.

Ett träd i drömmen kan tex symbolisera en person, gällande sort så tänk på vilket träd du sett och sedan på egenskaperna av respektive träd, implementera sedan detta på personen det symboliserar.

Lägg också till här vad som händer med symbolen. Att tex se trädet bära rikligt med frukter har en positiv betydelse, att se trädet ruttna eller huggas ner har en annan negativ betydelse osv.

En symbol kan också betyda olika saker beroende på tid och plats.

Share This:

Copyright bushra.se 2021, Alla rättigheter reserverade