Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Gravid

Att se sig gravid/havande tyder på tillökning av ens dunya/värdsliga tillgångar.

[ibn Qutaybah]

Att vara gravid symboliserar tillökning av pengar, denna tolkning gäller både män och kvinnor.

Det sägs också att om en man ser sig gravid tyder det på ett tungt bekymmer han bär inom sig som är dolt för folk.

Att en kvinna ser sig gravid kan symbolisera att hon fortsätter med sina rutiner och uppnår ära, självaktning, ett gott rykte och pengar.

Att se en äldre kvinna gravid kan symbolisera värdefulla skepp, rikligt med växtlighet eller grönska efter torka.

Om en oskuld eller ogift kvinna ser sig gravid i drömmen tyder det på att hon kommer att gifta sig.