Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Ansikte

Ansikte i en dröm kan tolkas på olika sätt; den som ser sitt ansikte vackert kommer att få det bättre i detta liv, uppnå lycka och glädjande budskap.

Ett gulaktigt ansikte kan tyda på hyckleri, då gult generellt tyder på sjukdom och hyckleri är [hjärtats] sjukdom.

Ett kluvet ansikte tyder på brist av skygghet/haya.

Ett förmörkat och svart ansikte kan tyda på att personen kommer att göra gärningar av folket i elden. För Allah säger Den Dag då [någras] ansikten skall bli vita och [andras] ansikten skall svartna.” [3:106]

Ett förmörkat ansikte kan också tyda på att personen ljugit och kommer att avslöjas och skämmas ut offentligt.

Att se sitt ansikte mörkt och kroppen ljus tyder på att ens inre är bättre än ens yttre gärningar, är ansiktet ljust och kroppen mörk tyder det på motsatsen.

Den som ser sitt ansikte ljusare/vitare än vanligt kommer att bli bättre i sin islam och iman, ser man sina kinder vara vita kommer man dagen därpå äras.

Ser man en röd ton/rodnad på ansiktet symboliserar det status. Är det en rödvit ton tyder det på glädje och lycka.

En röd ton på ansiktet kan symbolisera en hög feber.

En rodnad kan också tyda på blyghet.

[Abu Tayib]