Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Hår

Långt hår i en dröm tyder på bekymmer, ju längre hår ju mer bekymmer.

Att olja in sitt hår symboliserar utsmyckning och skönhet så länge det är måttligt, om det däremot är för mycket är det bekymmer. Om oljan är parfymerad symboliserar det utöver skönhet att man kommer att prisas och få ett gott ryckte. Grått hår symboliserar förstånd och visdom.

Att se sig raka av håret då man är på hadj eller i ett slag symboliserar att man förlåts för sina synder. Om man är skuldsatt och ser sig raka av sig håret kommer ens skuld att betalas. Om man är bekymrad symboliserar det att ens sorg kommer att gå bort. Att hår växer där det normalt inte ska växa tyder på bekymmer eller en tung skuld. Färgat hår symboliserar att något täcks och skyms.

Mustasch och hår under armarna är trotts mot sunnah, att avlägsna dem är positivt och att de växer är negativt, samma sak gäller könshår. Kroppshår hos en person som är frisk är en persons pengar; minskar håret så minskar hans pengar.

Är han skuldsatt eller bekymrad och ser kroppshåret minska symboliserar det att hans skuld eller sorg kommer att minska. En person som är flintskallig och ser sig med hår i drömmen kommer att få pengar. En kvinna som ser sitt hår på huvudet rakat kan symbolisera att hennes man eller förmyndare kommer att dö. Eller att hon kommer att skämmas ut.

Ser hon sitt hår klippas utanför islams heliga månader kommer hon hamna i dispyt med sin man eller förmyndare men skulle det ske att hon ser sitt hår rakas eller klippas i samband med positiva ord eller utanför de heliga månaderna så symboliserar det att bli av med en skuld.

En kvinna som ser någon dra henne i håret bakåt symboliserar att andra kvinnor presenteras för hennes man bakom hennes rygg, och dras hon i håret framifrån så kommer det att ske med hennes vetskap.

[ibn Qutaybah]

Att samla hår i en dröm symboliserar pengar. Om en kvinna som brukar fläta sitt hår ser sig med flätor i en dröm, symboliserar det att samla ihop och spara pengar. För andra kan det symbolisera komplikationer. Att avlägsna hår under armar och könshår symboliserar att bli av med skulder och bekymmer.

Att se hår växa där det inte borde växa symboliserar att man kommer få bekymmer, eller på skulder man samlar på sig. Att klippa eller raka sig under hadj säsongen tyder på trygghet. Att raka håret under andra tider kan symbolisera att förlora egendom. Att klippa eller noppa hår på ett vanligt sätt som inte vanställer ens utseende tyder på att bli av med bekymmer.

Det sägs också att noppa hår symboliserar att motvilligt återbetala en skuld. Långt hår sägs också symbolisera ett långt liv. För kvinnor symboliserar långt hår en ökning i skönhet/prydning.

Pärlor i håret symboliserar att prisa Profetens ﷺ vackra egenskaper och karaktärsdrag. Mycket hår för en bekymrad person kan symbolisera mer bekymmer och mycket hår för en lycklig person kan symbolisera mer lycka. Att se sitt hår bundet med någon annans hår tyder på ett partnerskap eller giftermål med personen.

[Abu Taher]

Vackert och långt hår på rätt person tyder på att få något gott samt sinnesro eller kläder. För en ogift person tyder det på giftermål, att få trädgårdar eller en god skörd.

[vad som är negativt är] Om en person ser hårolja överflödigt i sitt hår så pass att det rinner ner på ens ansikte eller kläder, eller om personens hår blir onaturligt långt, eller täcker ens syn, eller att det rakas bort eller klipps för en person som vanligtvis inte skulle raka sig eller klippa sig så tyder det på bekymmer och möda.

Om det däremot är naturligt eller passande för personen att klippa sig eller raka sig så tyder det på en nytta, sinnesro, att bli av med bekymmer eller frisk från en sjukdom.

Att se sig kamma sig och tappa hår kan symbolisera att man kommer att skilja sig.

Att se löss och smuts i sitt hår tyder på skulder, möda, svåra tider och motgångar eller bekymmer; ser man sig tvätta bort det tyder det på att problemen försvinner. Oönskat hår kan också tyda på en sjukdom.

[Shiab al A’bir]

Att en man ser sitt hår vara överdrivet långt symboliserar sorg och bekymmer. Om en kvinna ser det symboliserar det skönhet och status.

Ibn Sirin sade: ” Att se sig raka håret under hadj säsongen tyder på fromhet i ens tro och att ens synder förlåts. Sker det under de heliga månaderna symboliserar det att bli fri från skulder och bekymmer.”

Om en kvinna ser sig raka av sig håret tyder det på att hennes man eller nära släkt kommer att gå bort. Ser hon sig med kortat hår [hela eller delar av det] tyder det på en dispyt med hennes man, eller en motgång. Ser hon att hela hennes hår blivit vitt kan det tyda på att hennes man är en fasiq/syndare som valt fel väg i livet.

Al-Kirmani sade: ” Hår kan tolkas på olika sätt; för en konung är det hans armé, för en kvinna är det ära och skönhet, för gemeneman tyder det på bekymmer och besvär, för fattiga och troende tyder det på att de kommer att göra mer dyrkan eller hadj.

En lång lugg kan tolkas med ära eller barn. Att se ens ögonbryn bli längre tyder på tillskott av pengar och skönhet eller längre liv. Att se sitt kropps hår bli längre symboliserar för en person med position en ökning av hans pengar och anseende. Är det en fattig person som ser det tyder det på svåra tider.

Att en kvinna ser sitt hår rakat eller att det slitits bort [från roten] tyder på att man kommer att skämma ut henne/hennes heder kommer att vanäras. Att se sitt hår blivit grått symboliserar att man blir mer troende eller att man kommer att förlora pengar. Att se sig tappa hår utan orsak symboliserar sorg och bekymmer som tillfogas en från ens föräldrar.

Abu Sa’id al-Wa’idh sade: ” Huvudets hår symboliserar; pengar, långt liv, goda handlingar samt ära och status”. Att se sig flintskallig och att hår växer ut tyder på ära, storhet, anseende och att uppnå gott. Att se sig noppa hår man inte ska noppa tyder på förlust av egendom.

Är det någon annan som noppar det är det denna person som är orsaken till den förlorade egendomen. Att se sig borsta/kamma sitt hår symboliserar att ära och seger. Att se hår växa där det vanligtvis inte växer tyder på en skuld som Allah kommer att hjälpa en att bli av med. Att se sitt hår bli krulligt tyder på att få gott och välsignelser.

Att se sig raka sitt pubeshår eller håret under armarna symboliserar att man blir mer from och troende. Eller så tyder att raka bort håret under armarna på att man kommer få vad man strävar efter, noppar man det är det bättre. Ser man håret under armarna vara långt tyder det på en brist i ens tro.

Att se sig noppa håret på bröstet eller nacken kan symbolisera att återlämna en amanah [något man tilldelats i förtroende] till dess ägare. Det sägs att överdrivet långt hår symboliserar oförmögenhet att ta hand om sin familj, eller så tyder det på olycka, eller många barn och rädsla och bekymmer.

Vissa drömtydare säger att se sig raka av sig håret så länge det inte är under krigstillstånd är positivt och tyder på att bli oberoende samt att väl ta hand om sina barn. Ser man sig raka av sig håret under de fyra helgade månaderna symboliserar det att bli förlåten för sina synder, bli av med sina skulder och befrias från bekymmer och sorg. Det kan också tyda på ett en eller båda ens föräldrar kommer att gå bort.

Är det en kvinna som ser det symboliserar det att hon kommer att vara trygg eller att hon aldrig kommer att få barn.

[Khalil Shahin]

Överdrivet mycket hår som dessutom är rufsigt tyder på bekymmer. Det kan även tyda på pengar och girighet. Att en kvinna förlorar sitt hår tyder på att hon förlorar sin blyghet/haya. Rakar hon av det kan det tyda på att hennes man kommer att gå bort. Om en skuldsatt person rakar av håret blir han av med sina skulder. Grått hår för en ungdom tyder på förstånd och mogenhet. Att färga sitt hår tyder på något som döljs.

[al- Wardi]