Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Hand

En hand symboliserar ens broder, att se den huggas av innebär att brodern dör eller att banden med brodern bryts. Det kan också betyda att vänskapen mellan brodern och en vän eller en kollega bryts.

En högerhand skulle också kunna tolkas som att svära en ed.

En lång arm symboliserar generositet gentemot andra.

[ibn Qutaybah]

Att se en hand kan ha olika betydelser, det kan symbolisera ett barn, en broder, partner, egendom, maka, vän, en ed, styrka, eller tal då en person gestikulerar med händerna då han talar.

Att se högerhanden bli avhuggen tyder på att personen kommer att avlägga ett falskt vittnesmål.

Eller om personen har ett sjukt barn kan det tyda på att han fruktar för barnets liv.

Om en person ser sig förlora vänsterhanden tyder det på att han kommer skiljas från en person som han ingått partnerskap med eller hans maka eller vän.

Vissa säger att få handen avhuggen tyder på att personen kommer att begå stöld.

Att se sig falla från en hög plats och bryta sin hand symboliserar en motgång med ens vän, barn, broder, pengar eller bekymmer som en ledare tillfogar en.

Att se sin högra hand/arm längre tyder på att man kommer att få mycket pengar samtidigt som man kommer att vara givmild.

Att se sig skära sig i handen med en kniv tyder på att man kommer att skåda något häpnadsväckande.

Att se sin hand/arm förlamas symboliserar att ens uppehälle stannar upp.

En hand som färgats [med henna] tyder på svårförtjänta pengar.

Är det bara fingrarna som färgats tyder det på att personen kommer att göra mycket tasbeh [minnas och prisa Allah].

Det sägs att se en av sina händer färgade tyder på att man snart kommer förlora pengar och yrke.

Om en kvinna ser sig försöka färga sina händer utan att färgen fastnar symboliserar det att hennes make inte visar henne kärlek.

Men fastnar färgen tyder det på att hennes man kommer att behandla henne väl.

Ser en man sina händer vara prydda med guldmönster tyder det på att man kommer att drabbas av bedrägeri, vilket orsakar att man förlorar sina pengar.

Är det en kvinna som ser det kommer hon ge pengar till hennes man som kommer att slösa bort dem, men hon kommer i slutändan att få lättnad.

En knuten/stängd hand symboliserar fattigdom.

En vidöppen hand symboliserar tillökning i försörjning/pengar.

Ser man sig tugga/äta på sin hand tyder det på att man kommer att dra nytta från det som man själv har tjänat ihop.

Den som biter sig i handen är en orättvis och förtryckande person, för Allah säger: ” Den Dag då den orättfärdige biter sig i handen” [25:27]

Att se en person dränka sina händer i blodet från ett kadaver är en person som kommer att medverka i en fitnah [förbjuden blodspillan].

[Abu Taher]

En handflata kan tyda på många olika saker, Al-Kirmani sade:” Att se den vacker har en positiv innebörd. Handflatan kan också symbolisera att avstå från synd.

Att se sig klappa baksidan av handen mot handflatan sägs tyda på splittring.

Att slå sig med handflatan på sitt ansikte tyder på en motgång som kommer att ske.”

[Khalil Shahin]