Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Hadj

Att i en dröm se sig utföra Hadj eller besöka heliga platser tyder på samma sak som bönen tyder på. Det tyder också på att man kommer att upphöjas i nivåer, trygghet från vad man är rädd för, giftermål, bli av med skulder, att tjäna stora personligheter och att komma nära dem samt att få sina mål uppfyllda.

Fullbordar man sin hadj fullbordas dessa saker, annars inte.

[Shihab al- A’bir]

Hadj kan tyda på flertal saker, är man på resande fot under hadj säsongen och ser sig själv ha gjort hadj i en dröm tyder det på att man kommer att återvända hem förskonad från skada.

Att se sig utföra Hadj kan för den skuldsatte tyda på att bli av med sin skuld.

Om en affärsman ser det tyder det på vinst.

Om en person blivit avsatt från en maktposition ser sig på Hadj tyder det på att han kommer återfå sin position.

Är personen sjuk så kommer han bli frisk.

Är han vilse så kommer han bli vägledd.

Ser man sig utföra Hadj utanför dess säsong tyder det på motgång i de exempel vi nämnde.

Att se sig göra talbia [den dhikr som sägs under Hadj] under Hadjsäsongen tyder på att man kommer att besegra en motståndare, gör man den i Mecka kommer man att övervinna en fiende.

Stenarna som kastas i Hadj symboliserar att återbetala en skuld, summan mäts med antalet stenar man kastar.

Det kan också symbolisera att besegra en fiende eller goda gärningar.

Att äta från stolparna som man kastar sten på symboliserar att orätt förbruka och äta föräldralösa barns egendom.

Det sägs också att utföra Hadj i en dröm tyder på att återlämna al amanah [vad man anförtrotts i förtroende] och att man kommer att vara god i sin tro.

Att se sig utföra umrah tyder på ett långt liv.

Att se sig bo i Meckas ytterområden tyder på att man kommer att uppnå svagt tillstånd i gammal ålder.

Ser man sig ensam vilja åka på Hadj och man tar avsked från folk och de alla sedan går bort från en så kommer man att dö.

Ser man sig göra Hadj utanför Hadjsäsongen kan det tyda på att man inom en snar framtid kommer att resa till en avlägsen plats och att resan kommer att vara trygg och säker.

Ser man sig vårda och ta hand om K’aba eller andra moskéer, eller uppmana andra till det så tyder det på att man kommer vara god mot sina föräldrar.

Ser man sig sitta nära K’aba tyder det på att man kommer nära en ledare och få någon värdslig vinning från honom.

Att K’aba raseras/förstörs symboliserar de lärdas eller imamens [den stora ledarens] död.

Ser man sig gå in i K’aba kommer man få trygghet från vad man fruktar.

För Allah säger: ” Och den som träder in dit är trygg.” [3–97]

Ser man sig åka på Hadj och utföra dess riter tyder det på att man kommer att öka i sin tro och fromhet.

Ser man sig lämna Mecka medan andra går in i staden så kommer man att dö.

Hadj i drömmen kan också tyda på att man kommer att utföra den i ett vaket tillstånd.

En sjuk person som i en dröm ser sig klä sig med ihram kläder kommer att dö, för de liknar det tyg man sveper in den avlidne med.

Ser man sig tillsammans med sin fru sätta på ihram tyder det på att man kommer att skilja sig och att ens maka blir haram för en.

Om en person ser sig riva ner Mecka tyder det på att ha kommer att lämna bönen och bli olydig mot sin mor.

[Abu Taher]