Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Pärlor

Ett pärlband symboliserar Allahs tal/Koranen eller fromt/rättfärdigt tal.

Ibn Sirin sade ” Pärlor symboliserar Koranen och är de i ett halsband tyder det på makt.”

Utspridda pärlor symboliserar en eller flera unga pojkar eller vackert tal.

En pärla kan symbolisera en flicka eller kvinna.

En stor mängd pärlor som vägs eller bärs i behållare symboliserar stora rikedomar, den som ser sig givas från dessa pärlor kommer att få från dessa pengar.

Den som ser sig äta pärlor är en person som döljer kunskap.

Ser man sig kasta pärlor symboliserar det att lära ut kunskap.

[Ibn Qutaybah]

Pärlor i en dröm kan tyda på många olika saker; Koranen, pojkar, barn, vackert tal och pengar.

Ser man sig göra ett rakt hål genom en pärla symboliserar det att man kommer att göra en korrekt tafsir på Koranen.

Ser man utsprida pärlor i sin hand tyder det på att man kommer att få en son.

Att se sig ta sönder en pärla och sedan sälja den symboliserar att man kommer att glömma Koranen.

att köpa eller sälja dem hela symboliserar att sprida kunskap till folk.

Ser man sig sprida pärlor till folk som de sedan plockar upp, symboliserar det att man kommer att ge islamiska förmaningar och påminnelser som folk drar nytta av.

Ser man sig hålla en pärla i handen då ens fru är gravid tyder det på att man kommer att få en dotter. Är man ogift tyder det på att man kommer att gifta sig.

Ser man sig ta ut mängder med pärlor från havet eller en flod och sedan väga dem så symboliserar det att man kommer att få mycket pengar från en person som förknippas med havet eller floden [dvs platsen].

Att svälja en pärla kan tyda på att vägra avlägga ett vittnesmål.

Den som ser sig tugga på en pärla kommer att baktala en kvinna.

Ser man sig kasta pärlor i havet tyder det på att man kommer att göra goda gärningar för man återlämnar pärlorna där de hör hemma vilket symboliserar att göra rätt.

Den som ser sig låsa upp en kista och ta ut pärlor och ädelstenar från den kommer att ställa frågor till en lärd.

Den lärde symboliserar här skattkistan, frågeställaren är nyckeln och kunskapen är ädelstenarna.

En kvinna kom till Ibn Sirin och berättade att hon i drömmen såg sig själv hålla två pärlor i handen.

En stor och en liten, och att hennes syster bad om att få en av dem, så hon gav henne den mindre pärlan och behöll den större.

Ibn Sirin sade då: ” du är en kvinna som kan två sura/kapitel från Koranen ett långt och ett kortare, och din syster har bett dig lära henne en sura, så du lärde henne den kortare suran.”

Kvinnan sade då” det stämmer! Jag kan Surat Baqarah och Al ’Imran och jag lärde min syster Al ’Imran.”

En man frågade Ibn Sirin om en dröm där han såg en person svälja små pärlor och hur dessa pärlor sedan kommer ut från hans mun, fast större.

Ibn Sirin sade då: ” det är en person som memorerar profetens ﷺ hadither men när han återberättar dem lägger han till saker i dom.”

En man kom till Ibn Sirin och nämnde att han drömt att han ser sig svälja pärlor och sedan kasta iväg dem.

Ibn Sirin sade: ” du är en person som varje gång du memorerar något från Koranen glömmer bort det.”

En annan man sade ” jag såg en person i drömmen svälja pärlor och sedan hålla dem inne genom att knipa igen sin mun?”

Ibn Sirin sade: ” det är en person som lär sig Koranen men inte vill lära ut den till någon annan.”

[Abu Taher]