Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Skörd

En skörd symboliserar människans gärningar. På villkor av att det är en känd plats som liknar en plats för att så och skörda. Gärningarna mäts med skördens längd.

Om skörden inte har dessa egenskaper symboliserar det män som samlats för krig, om platsen skördas är det deras död.

[ibn Qutaybah]

En skörd symboliserar gärningar, för den som gör en god eller ond gärning sår/planterar och det man sår kommer att gro och växa. Det värdsliga livet/Dunya är en åkermark och dina gärningar är vad du sår som du på domedagen ska få skörda.

[ibn al-Qayum]

Att i en dröm se en skörd symboliserar belöningen för de gärningar man gjort i detta liv.

Att skörda då det egentligen inte är dags tyder på död eller en strid.

Skördar man grön och omogen säd tyder det på att det är ungdomar som kommer att dö. Är säden vit tyder det på att gamlingar kommer att dö.

[Abu Tayib]