Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Mustasch

Att se sin mustasch trimmas eller rakas bort tyder på att man kommer att få gott, är man skuldsatt blir man av med sin skuld. Att se mustaschen kortas är alltid positivt och att se den växa är alltid negativt. Att klippa den kan tyda på; dyrkan och att följa sunnah, att bli av med bekymmer och sorg eller att gifta sig. Att se den växa längre kan tyda på; Att förtära förbjudna rusningsmedel, att vägra betala sin zakat, vägra ge tillbaka något som man lämnat till en i förtroende eller sorg och bekymmer. Att se någon dra en i mustaschen tyder bara på något dåligt. Att se sin mustasch bli gråhårig tyder på att man bestämmer sig för att göra något som man senare kommer att släppa/lämna. Att se en kvinna få mustasch symboliserar att hon kommer att föda en son.

[Khalil Shahin]