Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Väg

vilseledande vägar symboliserar villfarelse. Att avvika från en väg är att avvika från sanningen. Små avvikande stigar från en väg symboliserar bida’ för Allah säger: “Detta är min väg som är helt rak, följ därför den! Och följ inte de [många] andra vägarna för de leder er bort från Hans väg. [6:153]

 

[ibn Qutaybah]

 

Al-Kirmani sade:” Att se sig rida eller lugnt färdas på en väg symboliserar ära och status.

Ser man sig gå genom lerig jord så kommer man omgående få pengar.

Går man genom sand tyder det på att man är upptagen.

Ser man sig gå på taggar och sticka sig så tyder det på att någon från ens familj kommer att drabbas av en motgång.

 

Ser man sig gå på en väg målmedveten och energiskt så tyder det på att man är på den rätta förståelsen av islam.

Eller så tyder det på att man korrigerar sina värdsliga och religiösa angelägenheter.

Ser man sig avvika från vägen och gå vilse så tyder det på att man kommer att avvika från sanningen och gå vilse i sina värdsliga och religiösa angelägenheter.

Desto längre bort från vägen man kommer och ju mer vilse man är, desto mer vilsen är man i sin tro.

Hittar man tillbaka till vägen symboliserar det att man hittar tillbaka till sanningen.

Ser man sig på en väg men är förvirrad vart man ska gå så symboliserar det att man inte vet sitt eget bästa.

Ser man sig på en dold väg som inte går att finna så symboliserar det att man är på bid’a [något påhittat i religionen]; hittar man den rätta vägen så hittar man tillbaka till sanningen.

Att se sig gå på en mörk väg tyder på att man är vilse i sin tro.

Ser man sig lämna mörkret till ljuset så kommer man finna vägen tillbaka till sanningen.

En rak väg symboliserar stabilitet i sin tro.

Ser man någon leda en från rak väg till en krokig väg så kan det tyda på en person som lurar dig in i synd eller felaktighet.

Ser man sig stå på en väg som grenar av sig till flera mindre vägar /förgrenas och inte veta vilken man ska välja så symboliserar det att man är förvirrad i sin tro och att man umgås med trolösa människor.

Ser man sig avvika från en väg man går på grund av en kvinna man sett på vägen så tyder det på att man fallit offer/bedragits av Dunya.

Att se sig vilseleda en person från hans väg tyder på avvikelser i ens tro.

[Khalil Shahin]

 

Att se någon gå upprätt rakt och stadigt på en rak väg symboliserar att personen är stabil på Allahs raka väg, om han går småvägar bort från den raka vägen symboliserar det att han avviker från den rätta vägen. Den som står inför ett vägval till höger och vänster och sedan gör ett val är från folket av den väg han valt. (den högra sidans folk är de fromma och vänstra sidans folk är de syndiga)

[ibn Qayum]