Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Smycken

Den som ser sig bära ett halsband av guld eller silver kommer att få en maktposition och ansvarighet.

Ett pärlhalsband är Allahs tal eller tal av dygd.

Ibn Sirin sade att pärlor symboliserar Koranen, ett halsband är ett styre, en krona är ett rike och örhängen innebär att man är vacker hos folk.

 

Utspridda pärlor är en eller flera söner eller tjänstefolk eller vackert tal.

En pärla kan också vara en flicka eller kvinna.

Stora mängder av pärlor som vägs eller bärs i kärl symbolisera stora rikedomar för dem som har dem, och den som tar något från det kommer tilldelas från dessa pengar.

Att äta pärlor är att dölja kunskap.

Om någon kastar pärlor mot en person innebär att han kommer att få kunskap av honom.

Att se sig klädd med två, tre eller fyra bälten av guld som blir svåra att bära symboliserar att man kommer att nå en sådan hög ålder att man blir svag och får dåligt minne.

Att däremot få ett guldbälte i handen tyder på en inrikes resa.

Ett se sig prydd med ett halsband av guld, silver, ädelstenar eller pärlor symboliserar att man kommer få en maktposition och en förtroendeposition.

 

Den som får en rubin kommer att få en vacker fru, rubiner symboliserar

generellt kvinnor förutom om det är stora mängder; då är det pengar.

Smaragd är de bästa i karaktär av bröder och barn eller goda halalpengar eller

uppriktigt gott tal av fromhet.

 

kulor av pärlemor är en betjänt eller värdelösa pengar.

En ring vars material och inristning är väl känt symboliserar en persons makt eller något av vad som är i hans ägo.

Den som får en ring som han markerar/stämplar sitt sigill med kommer att få något nytt i sin ägo som han tidigare inte ägde.

Eller så symboliserar ringen en kvinna, ett barn eller pengar.

Vissa lärda nämner att om ringen symboliserar en kvinna så kan hennes skönhet

mätas med ädelstenens skönhet på ringen.

Ser man sin ring gå sönder och ramla, men dess ädelsten är kvar så symboliserar det att man förlorar sin makt eller det man har i sitt ägo men att ens goda anseende består.

Om det är en guldring är det som varit i personens makt eller ägande något haram.

Är ringen av järn eller koppar tyder det på att personen kommer vanäras.

Ser man sig stämpla sitt sigill på en bok eller ett brev symboliserar det att man bekräftar en personlig nyhet, är boken öppen tyder det på att nyheten är offentlig.

Att se sig få en ring av en konung eller ledare som man sätter på sig tyder på att man kommer att få en andel av ledarens makt, med förutsättning av att man är lämpad för ämbetet.

Den som ser sig bära armband av guld eller silver kommer drabbas av något

negativt i sina ägodelar. Silver är mindre alvarligt än guld.

Motgången blir värre om armbanden är färgat.

Profeten [salalahu aleyhi wa salam] sade: ” Jag såg mig i drömmen ha två guldarmband i handen som jag blåste bort och de föll ner. Jag tolkar det som att det symboliserar lögnaren Mosaylimah och al Anasi från San’a.[1]

[Bukhari och Muslim]

 

Att se sig bära fotsmycken (vid ankeln) av guld eller silver symboliserar att man

kommer drabbas av rädsla eller fångenskap.

Eller så symboliserar armband och ankelsmycken ens maka eller make.

 

Generellt så symboliserar smycken inget gott för män i drömmen, förutom

halsband, örhängen och ringar. Till skillnad från kvinnor för dem symboliserar

alla smycken gott.

Rå-guld/guldklimpar kan symbolisera en skuld.

[ibn Qutaybah]

Om en man i drömmen bär armbandssmycken tyder det på bekymmer.

För en kvinna tyder det på skönhet. Är hon oskuld eller änka så kommer hon gifta sig, samma sak gäller resterande smycken de symboliserar alla för henne giftermål.

Att se armbandssmycken i sin ägo symboliserar att man kommer gifta sig.

Armbandssmycken på avlidna tyder på att de är i paradiset för Allah säger: ”Däri kommer de prydas med armband av guld.” [Kahf:31]

Det sägs också att se sig klädd med armband av guld kan symbolisera ett arv.

Ett armband symboliserar för den ogifte en fru eller ett barn.

Det sägs också att silverarmband tyder på ens starka tro då det är vad folket i paradiset kommer att prydas med, Allah säger: ” De kommer däri att smyckas med armband av silver.” [al-Insan 21]

Armband symboliserar för ledaren tillökning av makt.

[abu Taher]

[1] Två falska profeter.