Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Profeter

Tolkningen av profeter är lik den av änglarna förutom när det kommer till martyrskap, den tolkningen gäller bara då man ser änglar.

 

Den som ser profeter och sändebud i drömmen har sett dem på riktigt.

Att se dem innebär ära. Om de talar till en med ord av gott eller fromhet så gäller ordagrant vad de sagt.

 

Repeteras en dröm där man ser en profet, samtidigt som den inte innehåller negativa inslag så tyder det på att ens levnadsstandard kommer att bli måttlig framöver.

 

Ser man en profet på en mark som drabbats av torka tolkas det som att folket där kommer att få rikligt med grönska.

Ser man profeten hos ett förtryckt folk kommer de att ges seger och rättvisa.

Ser man honom hos ett folk som har det svårt kommer saker underlättas för dem.

 

Den som ser sig själv bli en profet kommer drabbas av hårda prövningar och motgångar i detta liv, på samma sätt som profeterna fick utstå det.

Men i slutänden kommer han tacka Allah så som de gjorde.

Samma sak gäller om man ser sig bli en känd rättfärdig person, då prövas man med motgångar så som de prövades.

Ser man sig bli en känd mäktig konung så tyder det på att man kommer få liknande del av detta livs rikedomar som han fått men att man blir korrupt i sin tro.

[ibn Qutaybah]

 

Ibn Sirin sade ” Att se ulul ’Azm i drömmen tyder på ära och anseende, och att se profeter generellt tyder på seger och triumf. [1]

 

 

Kirmani sade:” Att se en profet på gott humör, glad och leendes tyder på ära, status och framgång.

Ser man honom däremot arg med en bister min tyder det på problem och motgångar, som kanske efteråt kommer avta.

 

Ser man att man hör eller tar något från en profet så kommer man att få från den profetens kunskap samt glädje.

Att se sig besöka en profet vare sig han är levande eller död kan betyda en av tre saker.

  • Är personen gudfruktig kommer hans fromhet att öka, är han en syndare kommer han göra tawbah.
  • Han kommer att besöka profeten han såg i drömmen eller han kommer att tilldelas gott och välsignelser.
  • Det är indikation på att man är från paradisets folk och från dom framgångsfulla.

Den som ser någon svära/förbanna åt en profet är en person som kritiserar hans budskap.

Att se en profet bli längre eller bredare symboliserar en fitnah som kommer drabba människorna.

Ser man någon av profeterna i hans äldre dagar symboliserar det lugn/frid för folket på platsen man sett honom.

Ser man någon av profeterna i en vacker skepnad/utseende symboliserar det ett gott tillstånd i ens religion och värdsliga angelägenheter.

Att se någon av den klä en eller ge en något symboliserar välsignelse och att man inkluderas i deras medling på domedagen.

Att se sig ge en av profeterna något materialistiskt indikerar på att man försummat aspekter av hans sunnah.

Ser man sig däremot ge dom något rekommenderat symboliserar det att man kommer att göra gott.

Att se sig gräva upp en profets grav symboliserar att följa hans sunnah.

Ser man en profet säga åt en att göra en synd är det en indirekt varning från att göra den, för profeten sade ” Om du inte skäms så gör vad du vill!”

Ser man en brist/defekt hos en profet symboliserar det en brist i tron hos den som sett drömmen. Vilket betyder att personen ska frukta Allah.

[al-Karmani, Khalil Shahin]

 

Varje profet tolkas med att den som drömmer kommer att genomgå vad som präglar respektive profets biografi.

 

[Shihab al-A’bir]

 

[1] [Ulul ’Azm är de fem bästa profeterna, Mohammed, Ibrahim, Mosa, Noh och Isa.]]