Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Järn

Järn symboliserar vapen av olika slag och indikerar på styrka och seger beroende på kvalitén och tillståndet av vapnet.

[ibn Qayum]

Järn som är vapen symboliserar makt eller så symboliserar det värdsliga nyttor och ägodelar.

[ibn Qutaybah]