Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Paradiset

Att se sig träda in i paradiset är ett glädjebudskap med gott.

Om man äter från dess frukter eller får dem eller tilldelas dess kvinnor så symboliserar det gott man kommer att få i sin religion och i ens värdsliga angelägenheter. Det symboliserar också kunskap och fromhet.

Att se sig träda in i elden är motsatsen till det ovannämnda.

[ibn Qutaybah]

Ibn Sirin sade: ” Den som ser sig träda in i paradiset kommer inshallah att få göra det på riktigt.”

[Sharh Bukhari ibn Battal]

Att se sig själv träda in i paradiset och får/äter från dess frukter tyder på att man kommer att få kunskap och ett behagligt liv.

Det sägs också att se sig få träda in i paradiset symboliserar att man kommer att göra goda gärningar som leder till paradiset.

Att en sjuk person i en dröm ser sig träda in i paradiset och inte komma ut därifrån tyder på att han kommer att dö.

Om det är en sjuk icke-muslim som ser sig träda in i paradiset tyder det på att han kommer att bli frisk och återgå till sitt värdsliga liv som för honom är hans paradis.

Att se ett paradis i en dröm kan också symbolisera en trädgård.

Ser man sig köpa ett paradis kommer man att köpa en trädgård.

Om någon ser sig kastas ut från paradiset så kommer han att bli fattig och förnedrad.

Om en ogift person ser sig träda in i paradiset tyder det på att han kommer att gifta sig.

Att se sig träda in i paradiset tyder också på en strävan i att söka kunskap och att sitta i sammankomster av kunskap.

[abu Taher]

Att se sig gå in I paradiset tyder på fröjd och lycka samt glädjande löften från Allah med gott.

Det sägs också symbolisera trygghet/säkerhet för Allah säger: ” Och skall [vid inträdet] hälsas: “Träd in dit i frid [och känn er] trygga!”  [15:46]

Att se sig ta från dess frukter, få dom eller äta från dom tyder på att man kommer att få gott och lugn/frid i enlighet med mängden frukt man fått.

Det kan också symbolisera att man kommer att få kunskap.

Att se sig med paradisets kvinnor tyder på att man kommer att sysselsätta sig med goda gärningar.

Att se sig vilja gå in i paradiset men nekas inträde tyder på att man i detta liv dras till ondska och synder.

Att se dess portar stängas framför ens ansikte tyder på att man är trotsig/olydig mot ens föräldrar.

Att se sig komma nära paradiset och sedan ledas bort från det tyder på att man kommer drabbas av en sjukdom som leder till döden utan en chans att bli frisk.

Att se änglar ta en i handen och leda en till paradiset tyder på att man kommer vända sig till Allah i tawbah/ånger och att man inom en snar tid kommer att lämna detta liv.

Al-Kirmani sade: ” Om det sägs till en person:’ träd in i paradiset’, men personen inte går in, så tyder det på att personen vänt sig bort från att leva som troende.

Om det sägs till dig ” du kommer att gå in i paradiset” tyder det på att du kommer att få ärva/ett arv.

Att se sig dra ett svärd och sedan träda in i paradiset tyder på att man kommer att påbjuda det goda.

Att se sig sitta i paradiset under Tuba trädet tyder på att man kommer att uppnå sina mål i detta och kommande liv för Allah säger: ”De som antar tron och gör goda gärningar skall få Tuba och en härlig hemkomst.” [13:29].

Att se sig dricka från paradisets drycker eller mjölk symboliserar att man kommer att bli rik på kunskap och vishet.

Att se en person nekas paradiset och dess fröjd tyder på personens avvikelse och brist på tro.

Att se en person ge dig en av paradisets frukter tyder på att du kommer dra nytta av hans kunskap.

Att se sig få ett av paradisets slott tyder på att man kommer att tillges en maktposition eller gifta sig.

Jabir al-Maghribi sade: ” Att se sig vara på väg mot paradiset symboliserar att man går sanningens väg.”

Ser man att man har paradisets nycklar i sin hand tyder det på att man kommer att dö på tawhid.

Ser man sig göra något opassande i paradiset symboliserar det att man kommer att begå synder.

[Khalil Shahin]