Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Krona

Att se sig själv med en krona på huvudet av guld eller ädelstenar tyder på att man kommer att ges en enormt Makt.

Om en kvinna ser sig med en sådan krona kommer hon gifta sig med en vacker

man som är känd för sin värdsliga status och inte för sin tro.

[ibn Qutaybah]

En krona för en konung symboliserar tillökning av makt och rike.

För en person som inte har auktoritet tyder det på ära och status, och för en kvinna tyder det på den man hon kommer att få. Är kronan utsmyckad med ädelstenar är mannen hon gifter sig med äldre som inom en nära tid kommer att gå bort och lämna ett arv efter sig.

Det kan också för en man tyda på en fru, och om den är utsmyckad med ädelstenar tyder det på att hans fru inom en nära tid kommer att gå bort.

[Khalil Shahin]