Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Mecka

Ibn Sirin sade: ” Att se sig i Mecka tyder på att man kommer att besöka Ka’ba.”

Den som ser Mecka med avsikt för handel och inte för besök [av den heliga moskén] är en person som kommer att vara ivrig i sin kärlek till Dunya, eller så kan det symbolisera tillökning i ekonomi och andra välsignelser.

Att se sig färdas på en väg till Mecka tyder på att Allah kommer låta personen få utföra hadj.

Att se sig i Mecka sysselsatt med dyrkan och zuhud tyder på att man kommer att få gott och förmåner i både detta och kommande liv.

Ser man sig sysselsatt med synd och ondska tyder det på motsatsen.

Att se Mecka blomstra med välsignelser symboliserar att man kommer att få gott, pengar och andra välsignelser. Att se Mecka i förfall tyder på motsatsen.

Det sägs att om en sjuk person ser sig färdas på väg till Mecka så kommer hans sjukdom bli långvarig eller så tyder det på att döden är nära och att han kommer att få träda in i paradiset.

Att se sig i den heliga moskén i Mecka tyder på trygghet från det världsliga livets faror, eller så kommer personen att åka på hadj.

Att se en rättvis konung i Mecka tyder på att man kommer att få ett gott rykte och anseende. Är konungen orättvis tyder det på motsatsen.

Att se K’aba kan symbolisera att man kommer att träffa en ledare.

Att se sitt hem förvandlas till K’aba som folk besöker symboliserar att man kommer att anförtros med något som folk är i behov av, eller så kommer man att utses till imam/ledare över en grupp eller så kommer man att ges mycket välsignelser och gott.

Al- Kirmani sade: ” Att i en dröm se K’aba tyder på trygghet, iman och islam.

Om en sjuk person ser den kommer han bli frisk och få sin åkallan besvarad.

Att se sig pussa den svarta stenen eller gnida sitt ansikte mot den tyder på att man kommer att få sällskapa en nobel och lärd person som man kommer att ta många lärdomar av.

Att se sig stå under dess stupränna [av guld som sticker ut på ena sidan] tyder på att man kommer att åka på hadj få sina behov tillgodosedda och besöka Medina.

Att se sig i Maqam Ibrahim tyder på att man kommer att åka på hadj och återvända hem i ett gott tillstånd.

Att se K’aba utan att vilja utföra någon av riterna av dyrkan kan tyda på att man tar lätt på religionen.

Att se sig utföra tawaf/gå runt K’aba och utföra andra riter av dyrkan tyder på framgång i ens tro och världsliga angelägenheter, denna framgång och rättfärdighet mäts med hur mycket dyrkan man utförde.

Att se sig stå ödmjukt med sänkt blick framför K’aba tyder på att man kommer att bli mer troende och lyckas i sina världsliga angelägenheter, eller att man kommer att vara i tjänsten hos en ledande person.

Att se sig trotsa sunnah och falla kort i att utföra olika former av dyrkan vid K’aba symboliserar att man kommer att falla in i bid’a/innovationer.

Att se K’aba i sitt hem tyder på att man kommer att vinna respekt, vördnad och ära eller att man kommer att gifta sig med en ärofull och troende kvinna.

Brister på K’aba symboliserar brister hos ledaren eller kalifen.

Att se sig träda in i K’aba tyder på trygghet.

[Khalil Shahin]