Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Medina

Att i en dröm se sig i Medina tyder på att man kommer att komma i sällskap av affärsmän som kommer att gynna en i både ens religion och världsliga angelägenheter.

Att se sig i Profetens ﷺ moské tyder på att man kommer att uppnå välsignelser och mycket gott.

Att se sig vid dess dörrar i ett tillstånd där man ber om förlåtelse tyder på att man kommer att göra tawba [ångra sig för sina synder].

Att se ett ljus komma ut från Profetens ﷺ grav symboliserar skönhet i ens religion och person.

Att se sig mellan Profetens ﷺ minbar [predikstol] och hans hem symboliserar att man kommer att vara från paradisets folk, då Profeten ﷺ sagt: ” Vad som är mellan mitt hem och minbar en trädgård från paradisets trädgårdar.” (Bukhari)

Att se sig besöka någon från sahaba tyder på att man kommer att följa Profetens ﷺ råd /vägledning.

Det sägs att se Medina kan tyda på en av sju saker;

Trygghet, rahmah[nåd], förlåtelse, räddning, befrielse från sorg och bekymmer, ett gott liv, att garanteras jannah [paradiset] eller att vägledas till den rätta vägen.

Att se sig bo intill en av de [tre] heliga moskéerna tyder på att man kommer att fullfölja sitt tillstånd av dyrkan och lydnad till Allah.

[Khalil Shahin]