Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Ibrahim

 

Att se profeten Ibrahim kan tyda på flera saker; att trotsa sin fader, rädsla, åka på hadj, seger över sin fiende, motgångar från en konung/makthavare som man senare kommer att ges seger över, att få stora gåvor och välsignelser, samt att få en troende/rättfärdig fru.

[abu Taher]