Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Månen/nymåne

Om månen är på sin plats i himlen symboliserar det konungens/ledarens minister.

Den som ser månen hos sig, i sitt hem eller i handen kommer att gifta sig; ju starkare ljus och sken den ger ifrån sig ju bättre är ens blivande partner. Detta gäller för både män och kvinnor.

 

Solen och månen kan också symbolisera ens far och mor; om en av dem faller eller slocknar kommer en av dem att dö.

 

Aisha såg i drömmen tre månar falla ner i hennes rum, när hon berättade drömmen för hennes far; Abu Bakr sade han: ” Det du sett tyder på något gott, om din dröm förverkligas så kommer de tre bästa människorna på jorden begravas i ditt hem”.

 

Ser man nymånen trots att det inte är början på månaden så kan det tyda på att en ny konung är på gång att krönas, ett barn med stor betydelse har fötts, en person som varit borta ska återvända eller att något nytt kommer att äga rum.

[ibn Qutaybah]

 

Månen kan symbolisera en rättvis konung, en stor lärd, en förträfflig son eller en vacker kvinna.

Det sägs också att månen kan symbolisera en lögnaktig person eller en orättvis konung.

Att se månen i sitt naturliga tillstånd på himlen symboliserar ledarens minister

 

Den som ser månen i sitt hem eller i ett av sina rum kommer att gifta sig med en kvinna vars skönhet kan mätas med styrkan i månens ljus.

Är månen missfärgad och mörk kommer han gifta sig med en motstridig/jobbig kvinna.

 

Om en gravid kvinna ser månen i sitt rum så kommer hon få en son.

Ser hon sig ta en del av den och linda in den i en filt tyder det på att sonen kommer att dö.

Ser man sig sträcka ut handen mot månen utan att nå den så symboliserar det att man vill ha en son men att man inte kommer att få det, är kvinnan som ser detta gravid kommer hon att få en dotter.

 

 

De troendes moder Safiyah bint Huyay såg en dröm [innan hon blev muslim] då hon var gift med hennes judiska man.

Hon såg som att månen kom från Medina och landade i hennes rum.

När hon berättade denna dröm för sin man slog han henne i ansiktet och skilde sig från henne, sedan sade han ” jag tror du åtrår och vill äkta den här mannen från Medina som kallas för as-Sadiq al- Amin som alla pratar om?”

Hennes dröm förverkligades senare och hon blev Profetens fru.

 

Det berättas också att de troendes moder Khadidja drömde att månen föll ner i hennes rum, hon frågade några siare i Mecka om drömmens betydelse och fick svaret att om det är en sanndröm kommer du att gifta dig med den kommande profeten, vilket blev fallet.

 

 

Att se månen försvinna kan tyda på att ett mål/ambition man har i livet inte kommer att uppnås, vare sig det är ett gott eller dåligt mål.

 

Om en kvinna som inte är muslim ser månen så kommer hon att bli muslim.

 

Att se månen i sitt hem kan också tyda på att bortrest person återvänder.

Att se månen på marken eller falla ner på marken kan symbolisera ens moders bortgång.

Att se sin spegelbild på månen tyder på att man kommer att få en son om ens fru är havande, är hon inte havande så tyder det på att man kommer att dö.

 

Om en makthavare ser månen mörkna så tyder det på att hans folk och undersåtar kommer att undervärdera honom och vara missnöjda med honom.

 

Att se månen förvandla sig till en sol tyder på att man kommer att få något ärofullt från sin far, mor eller maka.

Att se sig ta en del av månen med sin hand symboliserar att man kommer att få kunskap och lära sig Koran, eller att man kommer att sällskapa en mäktig personlighet eller en ledare.

 

Om en sjuk person ser en brist i månen tyder det på en defekt i hans kropp, ser han tillökande i månen symboliserar det en starkare kropp och bättre hälsa.

 

Att se sig falla ner i sudjud inför solen och månen symboliserar en fruktansvärd synd som man kommer att begå och att man kommer att lyda makthavaren i synd.

 

Ser man solen och månen göra sudjud för en så symboliserar det att ens föräldrar är nöjda över en.

 

Månen kan också tyda på en resa, då månen är i ständig rörelse.

 

En person som försöker hemlighålla något och ser månen kommer att få sina hemligheter avslöjade.

 

[abu Taher]

 

Både solen och månen symboliserar stora personligheter, så som konungar, ledare, fäder, makar, barn, släkt, pengar och egendom och uppehälle.

Ser man solen hos sig, på ens huvud, i ens makt, i ens hem eller som att man bär den utan att ta skada av des värme så tyder det på någon form av vinst eller nytta man kommer att erhålla från någon av de ovannämnda.

Är man singel så kommer man gifta sig.

Är ens fru gravid kommer man att få ett vackert barn.

 

Ser man sig däremot skadas eller brännas av solen eller månen så symboliserar det problem man kommer att få från någon av de ovannämnda.

Att se solen bränna eller torka ut trädgårdar och odlingar eller att dess värme stör människorna symboliserar sjukdomar, pandemier, förtryck från ledande personer eller inflation/prisökning av livsmedel.

 

Flera skadliga solar på himlen symboliserar förtryckande människor/ledare.

Om ljuset från solarna gynnar tyder det på rättvisa ledare, vinster eller bördighet.

 

Att en sjuk eller rädd person ser solen och månen gå ihop har ingen positiv innebörd, för Allah säger

Och solen och månen förenas, den Dagen skall människan ropa: “Vart skall jag fly?”

[75:9–10]

Det kan också symbolisera en konflikt mellan makar, syskon, barn eller på en ögonsjukdom eller liknande.

 

En strid mellan solen och månen tyder på ett krig. Är striden på dagen och solen segrar så kommer folket av sanning vinna, är striden på natten och månen segrar så kommer förtryckarna att vinna.

 

Att se nymånen tyder på ett glädjebud eller att en resande person återvänder.

Är personen som ser nymånen skuldsatt tyder det på bekymmer och att skulden ska indrivas.

Nymånen kan för den sjuke symbolisera tillfrisknande och för den fängslade frigivning.

Flera månar eller nymånar kan tyda på khawaridj[1]. Men om de skiner och folk tar nytta av dess ljus så tyder det på sinnesro och något gynnsamt.

 

[Shihab al A’bir]

[1] En avvikande sekt som ser andra muslimer som kättare och strider mot dem.