Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Be/Bön/salat

Ser man sig själv missa bönen eller inte finna någon stans att utföra den på symboliserar det att saker kommer bli svåra.

[ibn Qutaybah]

De obligatoriska bönerna tyder på att komma nära till Allah samt ära, status, rikedom och att få sina behov tillgodosedda eller ens skulder betalda.

Fullbordas bönen så fullbordas den av ovannämnda saker som bönen symboliserar.

Frivilliga böner tyder på samma sak som obligatoriska samt tillskott i gott och att ondska kommer att avvärjas från honom på ett sätt han inte förväntat sig.

[Shihab al-’Abir]

Bönen i drömmen symboliserar dua/åkallan, längden av bönen symboliserar hur mycket man kommer att sträva i att göra dua.

Den som ser sig be Fadjr-bönen och fullborda den kommer att få något han lovats vare sig det är positivt eller negativt.

Att se sig be Dhuhr-bönen symboliserar att övervinna sin fiende.

Att se sig be ’Aser-bönen symboliserar lättnad efter svårighet.

Att se sig be Maghreb – eller Isha-symboliserar att man inom en nära tid kommer få något som man har jobbat för.

Ser man sig be en obligatorisk bön som man fullbordar kommer man att uppnå ett mål man eftersträvar, eller om personen är skuldsatt så kommer han bli av med skulden.

Ber man bara halva bönen kommer bara man bara bli av med hälften av sin skuld.

Ser man sig be en frivillig bön kommer man nå en hög plats hos Allah

Den som ser sig be i ett berusat tillstånd kommer göra något Allah förbjudit och vittna falskt.

Att se sig utföra Istisqabönen (bönen där man ber om regn) tyder på att man försöker få barn.

Att se sig be utan wudhu tyder på att man försöker närma sig ledaren.

Att se sig be Dhuhr förkortad till två raka’ tyder på att man kommer att resa.

Den som ser sig be i en mihrab och samtidigt hör någon ropa på en kommer att ges den glada nyheten att han kommer att få en son.

Eid-bönen symboliserar glädje och lycka.

Kusuf-bönen (vid solförmörkelse) tyder på bekymmer från en kvinna eller att en lärd kommer att gå bort eller torka. Ser man solförmörkelsen avta tyder det på att de motgångar drömmen symboliserade avtar och ersätts med glädje.

Ser man sig leda folk i bönen sittandes medan folket man leder står, symboliserar det ett försvagande av makt för den som besitter en ledande roll.

Är personen som ser detta imam tyder det på att han kommer försvagas i att upprätthålla moskéns angelägenheter.

Ser man sig be åt ett visst håll tyder det på att man kommer vilja resa åt det hållet eller besöka en vän som befinner sig i samma riktning.

Om en from/religiös person ser sig be åt en annan riktning än Qiblah kommer han att utföra Hadj (pilgrimsfärden till Mecka).

Om det är en fasiq/syndare som ser sig på åt ett annat håll än Mecka tyder det på villfarelse.

Den som ser sig be åt samma håll som kristna eller judar kommer att falla in i bida’ som liknar deras.

Det sägs att den som ber åt ett annat håll än Qiblah kommer att begå en stor synd eller svära falska eder.

Att se sig missa en bön eller fasta och inte finna vatten tyder på att ens angelägenheter kommer att försvåras. Ser han sig utföra tayamum är hans bekymmer på väg att lättas.

Ser man sig uppmana andra till bönen samtidigt som man själv ber mycket tyder det på att man kommer att få rikligt uppehälle.

[abu Taher]

Ser man sig leda ett okänt folk på en okänd plats utan att veta vad man läser så kan det tyda på att döden är nära och att man ska frukta Allah.

Ser man sig be direkt mot Qibla tyder det på att man kommer rätta sig efter islam och sunnah.

Al-Karmani sade ”Att se sig leda andra i bönen tyder på ära, status och att uppnå sina mål”.

Att se sig be på marknaden (affären) har ingen positiv innebörd.

Att se sig be Dhuhr tyder på att få gott och uppnå allt vad man söker.

Att se sig be Jummah tyder på att man kommer att få allt man stävar efter och önskar och man kommer att få Allahs ynnest i både detta och kommande liv.

Att se sig be ’Aser tyder också på att uppnå mål fast med svårighet.

Ser man sig be Maghreb tyder det på att man snabbt kommer att uppnå vad man vill men sedan snabbt förlora det. Det kan också tyda på att man överlämnar brudgåvan till sin fru.

Att se sig be Isha tyder på att man gör något med sina släktingar som gör en glad.

Att se sig be Fadjr tyder på att man kommer att tjäna en halal inkomst.

All tolkning beträffande dessa böner är på förutsättning att de fullbordats och utförts på ett korrekt sätt.

Ser man sig ta igen en av dessa böner som man missat tyder det på att man kommer återbetala en skuld.

Ser man sig förkorta en bön tyder det på en resa, är det en kvinna som ser det tyder det på att hon kommer att få sin period.

Det sägs också att inte se sig fullborda sin bön tyder på att man inte kommer fullborda sina mål.

Att se sig be utan wudhu tyder på att man kommer att bli sjuk.

Ser man sig be på en plats där bönen inte får utföras på tyder det på att det är något fel på personens tro. Det sägs att missa bönen bakom en imam har samma betydelse, förutom om man hinner med slutet och kompletterar den.

Att se sig be i öknen tyder antingen på en resa eller Hadj.

Ismail al-Ash’ath sade ” Att se sig göra sudjud till Allah tyder på tacksamhet till Allah och ett långt liv”.

Att se sig sitta och läsa at-tahiyatu tyder på att få mer av det goda.

Att bara se sig ge salam till vänster har ingen positiv innebörd.

Att se sig be sittandes eller liggandes tyder på kraftlöshet i kroppen eller hög ålder.

Ser man sig fråga Allah i bönen tyder det på att man kommer att få ett barn.

Ser man sig be frivillig nattbön kommer man att få en stor gåva eller så kommer det enas mellan folk vars hjärtan är oense eller befrias från bekymmer och sorg.

Ser man sig be hela natten tyder det på att Allah ger en maximalt gott i detta och kommande liv.

Att se sig be på taket till K’aba tyder på att hamna i synd.

Att se sig be i en av de tre heliga moskéerna tyder på att ens belöning kommer att mångdubblas och att ens gärningar accepteras.

Att se sig be i en moské eller i ett lärosäte tyder på en tillökning av gott.

Det sägs också att be på platser för bön tyder på fromhet och rahmah.

Att se sig be på ett riddjur tyder på bekymmer.

Att se sig skratta i bönen tyder på att man är en person som hänger sig åt nöjen för mycket och att personen måste vända sig till Allah i ånger.

Att se sig be i det större orena tillståndet tyder på att något är fel med ens tro och brister i ens tillstånd.

Ja’far a-Sadiq sade” bönen tyder på sju saker; trygghet, lycka, ära, position, lättnad efter svårighet, att uppnå ens mål och få igenom ens önska.

Sudjud tyder på fem saker; uppnå sina mål, erövrat land, seger och triumf samt att upprätthålla Allahs vilja.”

Abu Sai’d al Wa’idh sade” Bönen har överlag alltid en positiv innebörd både för detta och kommande liv.

Bönen tyder på att uppnå makt och position, att nå sina mål, att bli av med skulder, återlämna en amanah (något man delgivits i förtroende) eller att förrätta sina plikter till Allah.”

[Khalil Shahin]