Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Regn

Regn symboliserar nåd, kunskap, Koran, hikmah och att folks tillstånd blir bättre.

 [ibn Qayum]

Ett omfattande regn symboliserar hjälp, nåd och välsignelser. 

Regn som begränsas till en specifik plats eller hem kan tyda på sjukdomar och straff, för Allah säger: ” [straffet] drabbade dem som ett regn av stenar i våg på våg”. [11:82]

Allt regn i drömmen som är uppskattat tolkas som något positivt och allt regn som ogillas tolkas med något negativt.

Om det regnar honung symboliserar det islamiska och värdsliga vinster.

[ibn Qutaybah]

En lätt och skön regnskur symboliserar vinst och gott.

Ser man regn falla ner i början på ett år eller en månad tyder det på att kommande år eller månad kommer att bli fylld av välstånd och välsignelser.

Skyfall som leder till översvämningar/floder tyder på att folket som drabbats av det kommer lida stora svårighet och bekymmer.

Om en sjuk person ser ett lätt och ständigt regn falla tyder det på att han kommer att bli frisk. Är det däremot ett störtregn vars vatten är grumligt symboliserar det att personen kommer att dö på grund av sin sjukdom.

Ibn Sirin sade: ” ett oavbrutet skyfall då det normalt regnar tyder på att folket på respektive plats kommer att drabbas av svårigheter, sjukdomar och straff.

Den som ser sig stryka sig med regnvatten kommer att få säkerhet/trygghet från det han fruktar.

Hör man ett ljud från varje regndroppe symboliserar det att man kommer att öka i ära och status och man kommer att få ett gott rykte på platsen där regnet faller.

Ser man sig dricka från regnvatten som är klart/rent kommer man att få gott.

Dricker man unket vatten kommer man att bli sjuk, ju mer man dricker ju sjukare blir man.

Att se annat än vatten regna från himlen tolkas olika, är det något omtyckt/uppskattat som regnar tyder det på något positivt. Är det något förhatligt som regnar tyder det på fittnah och straff.

[Khalil Shahin]