Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Tayamum

Tyder på att ens tillstånd efter svårigheter är nära att lättas upp.

Men gör man tayamum trots att vatten finns kan det symbolisera att han försöker närma sig ledaren genom lögner, eller att han föredrar att resa på land framför hav.

[abu Taher]

Att se sig göra tayamum på en plats där det inte finns vatten och man utför den korrekt så har det samma betydelse som wudhu.

Att utföra tayamum trots att det finns vatten tyder på att personen går en avvikande väg från religionen därför måste han ångra sig och vända sig tillbaka till Allah.

[Khalil Shahin]