Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Änglar

Att se änglar stiga ner på en platts symboliserar seger för dess invånare och en befrielse från bekymmer.

Om änglarna talar till en med ord av fromhet eller förmanar en eller ger en glada nyheter eller binder band med en eller flyger med en eller försvinner med en så symboliserar det att personen kommer att få shahadah/martyrskap samt ära och ett gott rykte i detta liv.

[ibn Qutaybah]

Att se änglar generellt symboliserar seger för dess invånare.

Att se änglar och vara rädd för dem tyder på att fittnah, krig och osämja kommer att drabba den platts man sett dem på.

Den som ser änglar i en kvinnlig skepnad kommer vittna falskt.

Ser man en mindre skara änglar stiga ner på en platts tyder det på att tyrannen på den platsen kommer att gå under eller misslyckas.

Ser man änglar ge en den glada nyheten om en son kommer man att få en son som blir lärd.

Att se änglar förbanna en person tyder på att han faller kort i sin tro.

Att se sig som att man är i sällskapet av änglar tyder på att man kommer att dö, då deras sällskap tyder på att man lämnat detta liv.

Att se en skara änglar stiga ner vid en begravningspatts tyder på att rättfärdiga människor ligger begravda där.

Ser man dom i marknaden/affären tyder det på bättre priser.

[abu Taher]

Att i en dröm se ängeln Jibril eller någon annan nobel och känd ängel som Allah nämnt komma till en med en glädjande nyhet eller tala ord av fromhet, råd eller förmaning eller en glädjande nyhet tyder på att man kommer att uppnå status, ära, kraft, framgång och glädjande nyheter.

Är personen som ser dem i drömmen förtryckt kommer han att ges seger.

Är han sjuk kommer han bli frisk.

Är han rädd kommer han ges trygghet.

Är han ledsen och bekymrad kommer han ges lättnad.

Är han en person som försöker åka på hadj men inte kan så kommer det underlättas för honom och han kommer att åka.

Det kan också tyda på att personen kommer uppnå martyrskap.

Får man något ätbart/mat från ängeln så är man från paradisets folk.

Den som ser ängeln Jibril nedstämd och bekymrad kommer att drabbas av motgångar, rädsla och straff. Samma sak om personen ser sig vara fiende till honom.

Att se ängeln Mikael i en dröm symboliserar för den som är from att uppnå sina mål i både detta och kommande liv.

Är personen inte from är det en varning.

Att se honom i en stad eller by tyder på att dom kommer att få rikligt med regn och sänkta priser.

Ser man honom ge en något eller tala till en i drömmen symboliserar det att man kommer få lycka, välsignelser och gå in i paradiset.

Att se ängeln Israfil nedstämd och blåsa i hornet tyder på att man kommer att dö, om man tror att man är den ende som hörde honom.

Om däremot alla på en specifik plats hörde honom tyder det på att många människor på den platsen kommer att dö.

Eller så tyder det på att folket där är förtryckare som Allah vill straffa.

Och det förtyckta folket kommer Allah att ge seger.

Att se ängeln A’zrail [dödsängeln] ge en ett glädjande budskap tyder på att man kommer att dö som martyr.

Om någon ser honom arg med en bister min så tyder det på att personen kommer att dö utan att ha gjort tawba.

Att se sig brottas ner av honom symboliserar ens död.

Brottar man ner honom symboliserar det att man kommer vara nära döden och klara sig.

Att se änglarna som skriver ens gärningar är ett glädjande budskap om lycka i både detta och kommande liv och att personen om han är from kommer att hamna i paradiset.

Är personen som ser dem en syndare så är det en varning.

Att ett krig se änglarna som bär Allahs tron eller andra nobla änglar symboliserar en seger över sin fiende samt rikedom efter fattigdom.

Att i en dröm vara rädd och se Allah och änglar vid en specifik plats symboliseraratt det kommer ske krig, ondska och fiendskap på den platsen.

Att se en skara änglar stiga ner från himlen till en platts tyder på att folket av sanning där kommer att ges seger.

Att se dom stiga ner till en platts med glädjande budskap och vackert tal är för den som sett drömmen en symbol för martyrskap och glädje i detta liv.

Ser man dom falla ner i sudjud inför en eller buga sig för en tyder det på att man kommer få sina mål uppfyllda samt uppnå fromhet och ett gott rykte i detta liv.

[al Qaderi]

Den som i drömmen ser Jibril kommer resa för att söka kunskap och uppnå sitt mål.

Ser man honom ofta tyder det på seger över ens fiender eller att man kommer att påbjuda det goda och förbjuda det onda.

Den som ser ängeln Mikael kommer tilldelas pengar ära och status samtidigt som man kommer att vara generös.

Ser man Israfil tyder det på en god nyhet och en resa som kommer att genera en ekonomisk vinst och andra förmåner.

Den som ser dödsängeln A’zrail ska förbereda sig för döden, speciellt om det föreligger indikationer på att personen kan dö. Det kan också tyda på en fiende som vill en ont men man får kolla på alla andra omständigheter i drömmen för att se om den har ett positivt eller negativt budskap.

Ser man honom pussa en tyder det på att man kommer få ett arv.

Det sägs att se honom också kan symbolisera en negativ händelse eller att en grupp kommer att splittras.

Ser man änglarna som har hand om själen eller dom som skriver tyder det på att man kommer ges martyrskap eller någon annan vinning.

Att se en ängel på en specifik plats tyder på att någon från des folk kommer att få något bra eller befrias från bekymmer och besvär.

En grupp med änglar kan också symbolisera en armé, en epidemi eller ett krig.

Att se sig flyga med änglarna tyder på att man kommer att få lycka i kommande liv och äras med Allahs välbehag och generositet.

Att se en ängel i en vacker mänsklig skepnad symboliserar lycka och gott.

Ser man honom däremot i en ful eller bristfällig skepnad har det en motsatt betydelse.

Om en ängel berättar något för en i en dröm så kommer det att ske.

Abu S’aid al-Wa’idh sade: ”Att se välkända änglar i en dröm symboliserar att personen som såg drömmen kommer att erhålla något samt ära, styrka, glädjande budskap, seger, trygghet, underlättnad, och hadj.

Den som ser änglar i en kvinnlig skepnad är en person som ljuger om Allah.

Den som ser änglarna förbanna honom är en person som är korrupt i sin islam och tro.

Att se en ängel göra något gott mot en tyder på att man är bra i sin islam och i att utföra den goda handling ängeln gjorde.

Att se sig själv bli en ängel tyder på ära, status, makt och framgång.

[Khalil Shahin]