Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Israfil

Den som i drömmen ser Israfil blåsa i hornet/basunen, och det uppfattas som den första av blåsningar, kommer att dö.

Om han tror att ett större antal människor hört det tillsammans med honom så kommer många det året att dö på den platts där blåsningen hörts.

Inväntar folk en katastrof på respektive plats tyder det på att katastrofen kommer.

Det sägs att den första blåsningen symboliserar dödliga epidemier och den andra blåsningen symboliserar liv.

Att se honom kan också tyda på en resa, zuhud och en förbättring av sin dyrkan.

Ser man sig ta hans skepnad/bli honom symboliserar det att man blir bra i sin tro och gör mycket gott samt att man respekteras och följs av sitt folk.

 

[Abu Taher]