Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Platser

Att i en dröm se sig i Levanten tyder på att man kommer att påbjuda gott/lydnad. Det kan också tyda på att bli ren från synder, utföra dyrkan eller att få välsignelser. Att se sig i den heliga Aqsa-moskén symboliserar att man kommer att vara from o...

Att i en dröm se sig utföra Hadj eller besöka heliga platser tyder på samma sak som bönen tyder på. Det tyder också på att man kommer att upphöjas i nivåer, trygghet från vad man är rädd för, giftermål, bli av med skulder, att tjäna stora personlighe...

Ibn Sirin sade: ” Att se sig i Mecka tyder på att man kommer att besöka Ka’ba.” Den som ser Mecka med avsikt för handel och inte för besök [av den heliga moskén] är en person som kommer att vara ivrig i sin kärlek till Dunya, eller så kan det symbol...

Att i en dröm se sig i Medina tyder på att man kommer att komma i sällskap av affärsmän som kommer att gynna en i både ens religion och världsliga angelägenheter. Att se sig i Profetens ﷺ moské tyder på att man kommer att uppnå välsignelser och myck...

Att ge sig ut på en resa och se folk ta avsked från en symboliserar att ens befintliga tillstånd kommer att ändras till det bättre eller sämre. Att se sig ta avsked från ett folk tyder på samma sak. [ibn Qutaybah] Att resa och förflyttas frå...

vilseledande vägar symboliserar villfarelse. Att avvika från en väg är att avvika från sanningen. Små avvikande stigar från en väg symboliserar bida’ för Allah säger: "Detta är min väg som är helt rak, följ därför den! Och följ inte de [många...