Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Al-Quds

Att i en dröm se sig i Levanten tyder på att man kommer att påbjuda gott/lydnad.

Det kan också tyda på att bli ren från synder, utföra dyrkan eller att få välsignelser.

Att se sig i den heliga Aqsa-moskén symboliserar att man kommer att vara from och pålitlig eller att man kommer att åka på hadj.

Det kan också tyda på trygghet och att skonas från ondska.

Det sägs att Levanten och al-Aqsa moskén kan tyda på fyra olika saker;

Barakah/välsignelse, förlåtelse, sinnesro och att vara nöjd med det Allah givit en [Al-qana’ah]. [Khalil Shahin]