Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Honung

Honung kan symbolisera pengar.

[Baghawi]

Honung är vinster/byten i det värdsliga och religiösa.

För den sjuke tyder det på hälsa och tillfrisknande.

Ibn Abbas berättar att en man kom till Profeten ﷺ och berättade att han sett en dröm där det regnade honung och smör från ett moln. Folk samlade på sig från det, vissa tog mer och andra mindre.

Abu Bakr tolkade drömmen med att molnet var Islam och smöret och honungen Koranen. [Bukhari och Muslim]

[ibn Qutaybah]

Honung i en dröm symboliserar enkelt förtjänade halalpengar.

Honung kan även tyda på tillfrisknad från sjukdomar.

Ser man sig slicka/äta honung kan det tyda på att man kommer att gifta sig.

Honung kan också för den troende vara sötman av Koranen och för den icke troende sötma av Dunya.

[Abu Taher]

Honung tyder på vinster, välsignelser och om den är i vaxkakan tyder det också på att vinster och välsignelser samt att uppnå sina mål.

Honung för de troende symboliserar sötman av tron, läsa Koranen och goda gärningar.

För matrealistiska människor symboliserar det enkelt förtjänade vinster/pengar.

Att se honung regna från himlen tyder på att bli mer troende och en omfattande barakah/välsignelse.

Att se en vaxkaka framför sig tyder på att man har en nobel kunskap.

Ser man sig mata folk med den tyder det på att man läser Koranen för folk med en vacker röst.

Al- Karmani sade ” Att se sig äta honung, fixa den eller att få den tyder på att man kommer att få pengar, andra vinster och glädje.

Är personen som ser det sjuk kommer han att bli frisk.

Honung kan också symbolisera tal om religionen och att lära sig Koranen och kunskap på ett vackert sätt.

Det kan också tyda på giftermål och samlag.

Att se sig slicka honung från en säng symboliserar samlag.

[Khalil Shahin]