Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Mjölk

Komjölk symboliserar pengar och gott. Ser en fattig person sig mjölka en ko och dricka dess mjölk tyder det på att han kommer att bli oberoende/självförsörjande samt stiga i status.

Är personen rik kommer han öka i rikedomar och status.

[ibn Qutaybah]

 

Mjölk i drömmen symboliserar al-fitrah (människans naturliga tillstånd och tro).

Det tyder också på halal-pengar/egendom som uppnås utan möda.

Komjölk tyder på rikedom, fårmjölk är nobla ägodelar, hästmjölk tyder på beröm.

 

En människas bröstmjölk tyder på tillökning av pengar om den ökar i brösten, att dricka från dem symboliserar fångenskap.

[abu Taher]