Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Att göra gott

Att göra gott tolkas i alla sammanhang med ära, styrka, makt och lycka i sina värdsliga och religiösa angelägenheter. Ju mer gott man gör ju större är ens räddning från straffet i kommande liv.

[Khalil Shahin]