Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Domedagen

Ser man Domedagen infalla på en specifik plats så innebär det rättvisa som kommer att skippas för de förtryckta eller mot förtryckarna på respektive plats. För Domedagen är belöningen och straffets dag.

[ibn Qutaybah]