Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Hjärta

Ett hjärta kan symbolisera den som är i makt och bestämmer.

[ibn Qutaybah]

Ett sjukt hjärta symboliserar hyckleri för Allah säger om hycklarna: ” I deras hjärtan finns en sjukdom och Allah har utökat sjukdomen at dem.” [2 – 10]

Ett svart hjärta symboliserar att personen kommer att begå stora synder.

[abu Taher]

Ett hjärta symboliserar en persons sinne, förstånd och klipskhet.

Det sägs också symbolisera makthavaren, så det goda eller dåliga tillstånd man ser hjärtat i symboliserar makthavarens tillstånd.

Att se ett hjärta kan tyda på personens fromhet och goda tal.

Att man förlorar sitt hjärta eller att det tas från en kan tyda på en av fyra saker; enorm rädsla, galenskap, dålig tro, eller att drabbas av en motgång.

Ett svart hjärta täckt av ett hölje eller liknande tyder på att personen är vilse och borta från sanningen, begår mycket synder och har ett så pass förblindat hjärta att han inte kan skilja på vad som är rätt eller fel.

Smärta i hjärtat tyder på hyckleri och tvivel eller så kan det symbolisera tillökning av pengar.

[Khalil Shahin]