Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Dörr

Öppna dörrar symboliserar inkomstens olika dörrar.

En port till en byggnad eller område symboliserar mannen i huset; så vad som händer med porten, som att den går sönder, tas bort eller brinner upp osv. symboliserar vad som händer med mannen i huset.

Dörren och tröskeln till en bostad symboliserar kvinnan.

Den som ser sig stänga en dörr kommer gifta sig med en kvinna.

Att se sig knacka på en dörr symboliserar att man kommer få sin dua besvarad, eller så kommer man uppnå något man eftersträvar och ser man dörren öppnas är det nära att ens dua accepteras eller att man får vad man strävat efter.

[ibn Qutaybah]

 

En dörr kan symbolisera mannen i huset, ser man den falla kommer han att bli sjuk, går den sönder så pass att den ej går att laga kommer han att dö.

Ett hus med två dörrar tyder på att frun i huset är dålig och har kärlek/känslor för en annan man.

Att se sig träda in genom en dörr och sedan låsa/stänga den bakom sig symboliserar att man kommer skyddas från en synd.

Ser man sitt hem helt i guld symboliserar det att det kommer brinna upp.

[abu Taher]

 

Al-Kirmani sade: “Att se sig tillverka en dörr med des lås symboliserar att man kommer att fria till en kvinna som man också gifter sig med.

Att ta bort en dörr kan tyda på skilsmässa eller hustruns bortgång.

Ber man en snickare tillverka en ny dörr så kommer man gifta sig med en oskuld.

En dörr som inte går att låsa symboliserar att man gifter sig med en kvinna som inte är oskuld.”

 

Abu Said al Wa’idh sade: “Ser man sig försöka låsa sin dörr, men inte klara av det så tyder det på att man kommer lämna en uppgift man inte klarar av.

Ser man flera dörrar i hemmet stå vidöppna så sägs det tyda på att det värdsliga kommer att öppnas för en.”

 

Att se sin dörr vara stor och robust symboliserar ens goda tillstånd.

Ser man sin dör blockerad eller att den slits bort och försvinner så symboliserar det en stor katastrof som kommer att drabba ens hushåll.

ser man sig vilja låsa en dörr, men inte klara av det så tyder det på svårigheter man kommer att utstå på grund av sin fru.

Att se sig stiga in till ett folk genom en dörr tyder på att man kommer att erhålla vad man söker från dem, vinna en dispyt eller seger över ens fiende.

Allah säger: ” Gå in rakt emot dem genom porten; om ni går in är den ni som är segrarna.” [5:23]

 

Att se sig gå ut från en dörr utan att avse att återvända så symboliserar det att man lämnar något bakom sig.

Att ta sig ut genom en trång/smal dörr till en rymlig plats, eller från en dålig plats till en bättre symboliserar framgång, något gott samt att bli av med bekymmer.

Ser man sig leta efter en dörr utan att hitta den så tyder det på något man med förvirring söker i livet som man aldrig kommer att uppnå.

 

Att avlägsna dörrgaveln symboliserar skilsmässa.

Att installera den tyder på att man kommer gifta sig.

Att vilja öppna en dörr utan framgång trots många försök tyder på motgång och att man inte kommer att uppnå vad man vill.

Att låsa en dörr kan symbolisera separation från sin fru.

Att se sig förstärka sin dörr med spikar tyder på att man kommer att öka i kärlek till sin fru.

[Khalil Shahin]

 

Att ta sig ut från trånga dörrar symboliserar räddning och att skonas från ondska som man befinner sig i. Det kan också betyda tawbah (att ångra sig för sina synder), speciellt om man kommer ut till något rymligt och öppen mark, då betyder det bara gott.

[ibn Qayum]