Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Adhan

Adhan kan för en religiös person symbolisera att åka på hadj och för en kriminell kan det betyda att han stjäl och får ett straff.

[Baghawi]

Att se sig göra adhan tyder på att man kommer att åka på hadj, då Allah sagt: ” Kalla människorna till [plikten att fullgöra] vallfärden” [22:27]

[ibn Qutaybah]

Att se sig höja rösten med adhan eller dhikr samtidigt som ens awrah är blottad tyder på att personen kommer att skämmas ut och möta onda konsekvenser. En person som ständigt gör adhan på fel tid är en person som ständigt ljuger.

[Shihab al-A’bir]

Adhan kan symbolisera att man kommer att äras genom att tilldelas en ledande roll.

Allah har sagt beträffande adhan: ”Och vi har upphöjt ditt namn åt dig.” [94–4]

Adhan kan också betyda att en person skyddas från Shaytans planer baserat på hadithen ” Då det kallas till bönen flyr Shaytan…” Att se sig utföra adhan i en dröm tolkas olika beroende på vem som ser det.

Den som är lämpad för en maktposition och ser sig själv göra adhan kommer att ges makt som kan mätas i enlighet med hur hög den är och hur långt den når. Är det en affärsman som gör adhan kommer han att gå i vinst och få många kunder.

Sover man under dagen och drömmer att någon gör adhan eller att man själv gör den är en indikation på att det är dags att vakna för bön. Hör man adhan från en brunn, kruka, låda eller kista så kommer man att få en son om ens fru är gravid. Eller så kommer en bortrest person komma hem med något gott till en. Om den som gör adhan är icke-muslim kommer han att dö eller konvertera till islam.

Om det är en kvinna som gör adhan kommer hon att hamna i gräl och skämma ut sig. Är hon däremot gravid betyder det att hon kommer att föda en son. Gör hon adhan för sin make kan det symbolisera ära. Gör hon det för sin son och utför den fullt ut på rätt tid så symboliserar det att hennes son blir en muadhin [kallare till bönen].

Den som ser sig göra adhan på en mur kommer att kalla en man till försoning. Gör han adhan i hemmet är det hans fru han kommer att kalla till försoning. Den som gör adhan på en minaret kommer att kalla folk till att följa islams väg. Ser man sig göra adhan vid säsongen för hadj kommer så kommer man att åka på hadj.

Att göra adhan i en brunn i ett icke-muslimskt land innebär att man kommer att kalla dom till islam. Gör han det däremot i ett muslimskt land kan det symbolisera att han är en spion eller en kallare till bida’ [innovationer]. Den som ser sig göra adhan utan att få gehör är bland ett förtryckande folk. Den som gör adhan på taket till K’aba är en mobtad’i [innovatör] eller någon som talar illa om sahaba.

Ett barn som gör adhan är ett tecken på att dess föräldrar är syndfria. Ser man sig göra adhan liggandes betyder det att ens fru kommer att baktala och såra andra med sin tunga. Är han ogift är detta egenskapen av hans blivande fru. Att göra en adhan man inte förstår sig på kan symbolisera att man kommer att stjäla.

Adhan på marknaden och i gränder är goda nyheter. Den som gör adhan vid makthavarens dörr då han sover kommer att vittna ett sant vittnesmål. Den som gör iqama [ett kortare böneutrop då bönen ska börja] vid sin dörr eller vid sin säng kommer att dö. Den som gör adhan skämtsamt och oseriöst är en person Allah berövat från sitt intellekt och förstånd.

Om en person som strävar i att uppnå något gör en fullständig adhan kommer han att få vad han stävar efter, men fullbordar han inte den kommer möjligheterna för honom att uppnå sitt mål att försvåras.

Att göra adhan då det inte är tid för bön symboliserar att hamna i argument, kompletterar man hela kallet kommer man vinna över sin opponent. Den som ser sig göra två adhan efter varandra kommer att åka på hadj. Den som ser sig göra adhan i en hamam [ångbastu]kommer att ta tillbaka sin fru han skilt sig från. Gör man adhan i en karavan kommer så kommer man att anklagas för något.

[Abu Tayib]

Ibn Sirin sade: ”Om en troende och gudfruktig person ser sig göra adhan på en välkänd plats kommer han att få åka på hadj. Är det däremot för honom en okänd plats har det ingen god betydelse. Är personen en syndare kommer han att begå stöld.

Ser man sig göra adhan på en minaret kommer han att kalla folk till lydnad och att dyrka Allah. Ser man att det görs adhan vid dörren till ens hem tyder det på att ens tid är kommen/att man snart kommer att dö. Gör man adhan mitt i ens hem kommer ens barn eller bror att dö. Ser man sig göra adhan på grannens tak kommer man att få dåliga tankar om dom.

Ser man sig göra adhan i marknaden kommer man drabbas av fattigdom och bli ruinerad eller så kommer någon från ens familj att dö. Ser man sig göra adhan unisont med sin familj tyder det på att en motgång kommer att drabba dem. Samma sak gäller om en kvinna gör adhan. Att ett spädbarn göra adhan tyder på att någon kommer att förtala barnets föräldrar. Att se sig göra adhan i en hamam/ångbastu symboliserar brist i ens tro och dunya.

Är man i fångenskap och ser sig göra adhan och bön symboliserar det att man kommer att friges. Ser man sig göra adhan på ett lekfullt och skämtsamt sätt tyder det på att ens tid snart är kommen. Att se sig ensam göra adhan i öknen tyder på att ens tid snart är kommen.

Att se sig göra adhan från en bergstopp tyder på att man kommer att säga sanningens ord om en högt uppsatt personlighet. Att göra adhan från en minaret tyder på hög status. Att göra adhan i en mihrab symboliserar en lyckad resa som man återvänder i säkerhet/trygg från, där man uppnått sitt mål.

Att höra iqama symboliserar framgång i att göra gott. Att se sig göra adhan på en opassande plats har ingen god innebörd och kan tyda på att drabbas av mental ohälsa och liknande. Att se sig göra adhan på ett färdmedel symboliserar att saker kommer att underlättas för en. Att se sig göra adhan ståendes på ett djur tyder på en resa.

[Khalil Shahin]

Att se sig göra adhan på en mur symboliserar att man kommer att kalla en person till försoning. Gör man adhan på en soptipp kommer man kalla en dåre till försoning utan att få gehör.

Gör man adhan i sitt hem så kommer man att kalla sin fru till försoning. Att göra adhan från en minaret tyder på att man kommer att kalla folket till att följa islam och dess bestämmelser samt att man kommer att få åka på hadj. Ser man sig göra adhan i en brunn symboliserar det att man uppmanar folk till en längre resa.

Att göra adhan på ett hus kan tyda på att folket i hushållet kommer att dö. Att se sig göra adhan bland ett folk utan att få gehör tyder på att man är bland ett förtryckande folk. Att se sig utföra både adhan och iqama tyder det på att man kommer att upprätthålla Profetens sunnah. Ser man sig göra iqama kommer något stort förverkligas för en som gör att man får ett gott rykte. Hör man adhan kallas i en marknad/affär så tyder det på att någon där kommer att dö.

[al-Qaderi]