Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Dhikr

Att i en dröm se sig kontinuerligt minnas Allah symboliserar att skonas från ens fienders ondska, Allah kommer att öppna dörrarna till gott för en, man kommer att skonas från motgångar och svåra saker kommer att underlättas för en.

Att se sig minnas Allah mycket symboliserar framgång. Att minnas Allah kan också tyda på att man kommer att få en stor position.

Den som ser sig säga ”la ilaha illallah” kommer saker inom en snar framtid att underlättas för, han kommer att befrias från bekymmer och uttala trosbekännelsen vid döden. Att se sig tala med ord som upphöjer och ärar Allah tyder på att man kommer att få vad man önskar och erhålla vinster från sin fiende.

Den som ser sig säga ” la hawla wa la quwata ila billah Al ’Ali, Al-’Adhim” kommer att tilldelas pengar och andra gåvor och kommer att vara i säkerhet och skyddad av Allah. Vissa drömtydare säger att det också kan betyda att man kommer att hitta en skatt eller undangömda rikedomar, då Profeten ﷺ kallat detta ord för en skatt.

Den som ser sig säga ”Subhanallah” kommer Allah ta bort bekymmer för på ett sätt som han inte kan förutse. Den som ser sig lovprisa Allah/säga al hamdullilah kommer att få ljus och vägledning i sin tro.

Den som ser sig tacka Allah kommer att få styrka och tillökning i välsignelser och gåvor från Allah. Är han lämpad för att besitta en maktposition kommer han att tilldelas auktoritet över fint och fruktbart land.

Eller så kommer han att få en son.

[Khalil Shahin]

Tasbih [att säga ” Subhanallah”] i en dröm symboliserar befrielse från rädsla eller fångenskap.

Tahmid [att säga ” al-hamdullilah”] symboliserar tillökning i pengar eller så kan det tyda på att man kommer att få två söner.

[ibn Qutaybah]