Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Profeter

Den som ser profeten Adam vacker som han är kommer att få ära och status, makt eller bli en domare för Allah säger:” Då din Herre sade till änglarna: "Jag skall förvisso tillsätta en ställföreträdare på jorden." [...

Den som ser profeten Ayub kommer prövas med en motgång där han kan förlora pengar eller barn men Allah kommer ersätta honom mångfaldigt för vad han förlorat och han kommer få sinnesro efter bekymmer.   Allah säger: ”Och Vi gav honom tillba...

Att se vår moder Eva i drömmen symboliserar att uppnå värdsliga vinster, tillskott i tillgångar, pengar, välsignelser och barn samt uppnå vad man eftersträvar. [Khalil Shahin]...

  Att se profeten Ibrahim kan tyda på flera saker; att trotsa sin fader, rädsla, åka på hadj, seger över sin fiende, motgångar från en konung/makthavare som man senare kommer att ges seger över, att få stora gåvor och välsignelser...

Den som ser profeten Idris kommer äras med avhållsamhet från det förbjudna samt äras med ett gott slut. Att se honom symboliserar också rikligt med regn efter torka och trygghet efter rädsla. [abu Taher]  ...

Den som ser profeten Ishaq kommer att genomgå en motgång som han till slut skonas från. Han kommer också vara en person som sprider glädjande budskap. Ser man honom få rysningar i huden så tyder det på att man kommer bli blind. [abu Taher] &...

Att se profeten Ismail symboliserar att få en maktposition, vältalighet, samt att man kommer att bygga en moské. [abu Taher]...

Tolkningen av profeter är lik den av änglarna förutom när det kommer till martyrskap, den tolkningen gäller bara då man ser änglar.   Den som ser profeter och sändebud i drömmen har sett dem på riktigt. Att se dem innebär ära. Om de tal...