Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Ishaq

Den som ser profeten Ishaq kommer att genomgå en motgång som han till slut skonas från. Han kommer också vara en person som sprider glädjande budskap.

Ser man honom få rysningar i huden så tyder det på att man kommer bli blind.

[abu Taher]