Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Adam

Den som ser profeten Adam vacker som han är kommer att få ära och status, makt eller bli en domare för Allah säger:” Då din Herre sade till änglarna: “Jag skall

förvisso tillsätta en ställföreträdare på jorden.” [Baqarah:30]

Gemene man som ser Adam i drömmen kommer att erhålla makt och ära från en ledare.

Ser man Adam ge en något i drömmen tyder det på att man kommer att få något gott.

[abu Taher]

Den som ser Adam i en vacker skepnad och är lämpad för makt kommer att tilldelas makt och stort ledarskap, samt att människornas och ens eget tillstånd kommer att förbättras på platsen man styr över.

Ser man Adam tala till en kommer man att få kunskap och förståelse.

Ser man sig ta/få något från honom kommer man få gåvor och välsignelser vars mängd mäts med hur pass mycket man givits.

Ser man honom blek, skräckslagen eller i ett negativt tillstånd tyder det på att ens tillstånd kommer ändras till det sämre, på grund av en synd man gjort, konsekvenserna av synden leder till att man kommer förflyttas och välsignelser kommer gå förlorade. Men senare blir man förlåten och ens bekymmer och motgångar avlägsnas. För Allah säger: ” Sedan tog Adam emot ord från sin Herre och Han godtog då hans ånger.” [Baqara:37]

[al-Qaderi]

 

Ser man sig vägra lyda Adam kommer man vara olycksalig.

Att bara se honom tyder på att en god sak.

Den som ser sig som att han slaktar Adam kommer vara olydig mot sina föräldrar eller religiösa lärare.

[Khalil Shahin]