Announcements:
We are please to announce that we have resumed our services.
Jummah Khutabah will be conducted by the Professor Alim From States.
We request you all to join hands to fight the pandemic and support the needy.

Ayub

Den som ser profeten Ayub kommer prövas med en motgång där han kan förlora pengar eller barn men Allah kommer ersätta honom mångfaldigt för vad han förlorat och han kommer få sinnesro efter bekymmer.

 

Allah säger: ”Och Vi gav honom tillbaka [dem som Vi hade tagit från honom av] hans familj och fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss och som en påminnelse till dem som har förstånd.” [Sad:43]

 

[abu Taher]